Hvorfor LCC? – Bygg og anlegg

LCC-beregninger bidrar til mer kostnadseffektive og riktig kvalitet på løsningene i bygget eller anlegget, sett opp mot dine behov. Dette gir større forutsigbarhet for drift av ferdig bygg eller anlegg. I tillegg er alle offentlige oppdragsgivere er pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader ved investeringer i bygg og anlegg.

Riktig kvalitet gir lave driftskostnader LCC-beregninger viser hvilke løsninger som lønner seg når driftsperspektivet trekkes inn, for eksemple kan du kutte unødvendige drifts- og vedlikeholdsutgifter.  Investeringskostnadene til offentlige bygg utgjør omtrent halvparten av alle kostnadene for bygget i hele livsløpet. Andre kostnader er knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg kommer kostnader til rehabilitering og ombygginger.

Miljøgevinst Bygg, anlegg og eiendom står for 40% av Norges forbruk av ressurser. Dersom du sørger for riktig kvalitet på et bygg, vil dette redusere behov for å skifte ut bygningskomponenter og dermed redusere behovet for å bruke ressurser i byggets driftsfase.

Regelverkets krav Anskaffelsesregelverket pålegger offentlige byggherrer å ta hensyn til livssykluskostnader ved planleggingen av anskaffelser knyttet til bygg, anlegg og eiendom.

Teknisk forskrift stiller krav til LCC-analyser ved prosjektering og bygging.

Lovkravene er omtalt her:

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.