Livssykluskostnader - BAE

For å gjøre gode anskaffelser i et bygge- eller anleggsprosjekt, er det viktig å ha en god forståelse av hva som er riktig kvalitet, og hvordan du kan å få ned kostnader. Beregning av livssykluskostnader (LCC) gir grunnlaget for senere kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen eller anlegget.

Else C viser vei - en film om livssykluskostnader

På denne siden er det en informasjon om livssykluskostnader for byggverk. Ønsker du konkret veiledning til hvordan du skal bruke få til LCC i BAE-anskaffelser, gå til byggeprosessen. 

I følge anskaffelsesregelverket skal du ta hensyn til livssykluskostnader (LCC) i planleggingen av anskaffelser.Dette innebærer at investeringskostnader og driftskostnader vurderes samlet. LCC bør tas med i prosjektet fra tidligfase, da med grove kalkyler. Underveis blir kalkylene mer finmasket og danner til slutt grunnlag for drift- og vedlikeholdsbudsjett og -planer.                             

Flere sider som behandler livssykluskostnader mer i detalj finner du under.

Maler (også kontrakt- og avtalemaler)

Se også

LCC i byggeprosessen
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord