NS 3454 Livssykluskostnader for bygg

NS 3454 er hjelpemiddel for den som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. Standarden kan brukes ved budsjettering til å beregne kostnader i følgende sammenhenger:

  • planlegging, programmering og prosjektering
  • bygging
  • bruk

Videre kan resultatet av kostnadsberegningene brukes til vurdering av alternative investeringer ved:

  • valg mellom alternative utforminger
  • detaljutforming
  • valg mellom alternative materialer, komponenter og systemer
  • ombygging, påbygg eller tilbygg
  • forbedret eller endret drift

Standarden fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Oppdatert: 30. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.