LCC Basiskurs - Bygg og anlegg

DFØ har laget kursmateriell for grunnleggende innføring i livssykluskostnader (LCC). Kursmateriellet består av flere filmer, et kurshefte og presentasjoner. Her ser vi på de kostnadene som framgår av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon.

Introduksjonsfilm om livssykluskostnader:

 

Else C viser vei - en film om livssykluskostnader på Vimeo.

Kurshefte:

Kurshefte basiskurs LCC
docx 11.5 MB
Kurshefte basiskurs LCC
pdf 3.55 MB

Fire presentasjoner basert på kursheftet:

LCC basiskurs kapittel 1 en innføring
pptx 1.2 MB
LCC basiskurs kapittel 2 LCC -kostnader og -beregninger
pptx 3.59 MB
LCC basiskurs kapittel 3 levetider
pptx 1.44 MB
LCC basiskurs kapittel 4 LCC og alternativsvurderinger
pptx 4.74 MB

7 filmer som utdyper kapittel, 4 LCC og alternativsvurderinger:

 

I denne filmen er du muligheter for LCC-planlegging med Framsenteret i Tromsø som eksempel. I konseptfasen ser vi hvordan behovet for lokaler kan dekkes. Det kan være et grunnleggende valg. Skal vi rehabilitere eksisterende bygg eller rive og bygge nytt? Hvilken tomt skal vi velge? I denne filmen får du se hvordan valg av tomt påvirker LCC-kostnadene. Basiskurs LCC - 1. Konseptvalg på Vimeo.

 

 

I denne filmen lærer du at valgene du tar om bygningsform påvirker livssykluskostnadene. Det påvirker særlig energikostnader, men også fleksibilitet og utbyggingskostnader. I tillegg påvirker det funksjonalitet og dagslys. Basiskurs LCC - 2. Bygningsform på Vimeo.

 

 

I filmen om arealeffektivitet lærer du hvordan du ved å få ned arealet kan få ned livssykluskostnadene. Du skal se at arealet i en etasje kan utnyttes på ulike måter. Høy arealeffektivitet reduserer anskaffelseskostnaden og senker kostnadene til renhold og vedlikehold for bygget. Basiskurs LCC - 3. Arealeffektivitet På Vimeo.

 

 

I filmen om fasadeform ser du at fasaden til et bygg ikke bare handler om det arkitektoniske uttrykket. Fasadevalg kan påvirke anskaffelseskostnaden ved at forskjellige løsninger gir føringer for materialvalg og krav til byggteknikk. Dette påvirker livssykluskostnadene, både kostnader til lån og renter, og til vedlikehold, renhold og utskiftinger. Basiskurs LCC - 4. Fasadevalg på Vimeo.

 

 

I filmen om energi ser du at mange faktorer påvirker energibehovet i et bygg og at det gir store utslag for livssykluskostnadene. Derfor er det viktig å tallfeste hvordan forskjellige løsninger i nye og eksisterende bygg slår ut for livssykluskostnadene. Basiskurs LCC - 5. Energi på Vimeo.

 

 

I denne filmen ser du hvordan romløsninger kan påvirke livssykluskostnadene. Filmen viser hvordan du kan planlegge for å få et fleksibelt bygg, ved å redusere antallet innervegger og øke etasjehøydene. Dette bidrar til å møte fremtidige behov uten store bygningsmessige eller tekniske tiltak, med lavere livssykluskostnader. Basiskurs LCC - 6. Romløsning på Vimeo.

 

 

I denne filmen har du fått en kort innføring i faktorer som påvirker renholdskostnadene for et bygg. De samme prinsippene gjelder for valg av møbler, planløsninger og generelt for bruken av bygget. Ved oppføring av bygget kan du velge materialer, utstyr, møbler og planløsninger som gir enklere rengjøring. Dette reduserer livssykluskostnadene for bygget. Basiskurs LCC - 7. Renhold på Vimeo.

Om kursmateriellet:

Kursmaterialet var et resultat av et samarbeid mellom Difi og LCC forum for å bidra til økt kompetanse om livssykluskostnader innen bygg, anlegg og eiendom. Kursmateriellet er gratis, og kan brukes av alle. Kursmaterialet illustrerer et foredrag for å gi kursdeltakere grunnleggende kjennskap til LCC og kunnskap om sentrale LCC-begreper med en presentasjon, delt inn i fire kapitler. Presentasjonene gir faglig støtte i notatfeltet. Med utgangspunkt i presentasjonene blir det laget eget kurshefte til selvstudier for interesserte. Opplæringsmaterialet har også refleksjonsspørsmål. Kapittel 4, LCC og alternativsvurderinger, har supplerende videoer som illustrerer deler av innholdet.

Mer om de ulike kapitlene:

Kapittel 1 En innføring i livssykluskostnader

Er ment å gi kursdeltakerne et begrepsapparat slik at de kan forstå og diskutere hva LCC består av.

Kapittel 2 LCC-kostnader og -beregninger

Skal gi kjennskap til hvilke kostnader det er viktig å budsjettere med i byggeprosjekter, ulike utgiftsposter og hvordan dette kan beregnes i et LCC-budsjett. Kapitlet gir informasjon om aktuelle standarder.

Kapittel 3 Levetider

Skal gi kjennskap til hva som kan påvirke livssykluskostnadene, områder kursdeltakerne må tenke gjennom for å få en langsiktig plan over hva bygningen skal brukes til, og kjennskap til hvordan legge til rette for at bygningen skal kunne tilpasses endrede brukerbehov i framtiden.

Kapittel 4 LCC og alternativsvurderinger

Skal gi kjennskap til alternativsvurderinger og LCC, valg som tas i byggeprosjekter, og hvilke konsekvenser valgene har for LCC. Kursmaterialet viser noen sentrale punkter aktuelle i LCC og alternativsvurderinger. Deretter viser vi konkrete eksempler. Noen av disse eksemplene er det også laget animasjonsfilmer til for å gjøre poengene mer visuelle.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.