Hvordan gjennomføre en dialogkonferanse for utslippsfrie byggeplasser

En av de største barrierene er avventende interesse fra markedet på grunn av manglende etterspørsel fra offentlige bestillere. Dialogkonferanse er en god måte å motivere markedet på.

Bare 21 % av norske kommuner stiller krav om at pågående bygge- og anleggsprosjekter skal være helt eller delvis fossilfrie, viser en ny undersøkelse fra EBA (entreprenørforeningen Bygg og Anlegg).

Dialog med markedet i tidligfase skal bidra til at leverandørene får bedre kunnskap om behovene til byggherrer, og at oppdragsgiver kan få innspill til hvordan de bør utforme konkurransen for å sikre best mulig konkurranse med innovative løsninger.

Hvordan lykkes med en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser

  • Sørg for politisk forankring og kobling mot lokal klimastrategi

Få en fra politisk ledelse til å være innleder på konferansen. Det gir god politisk forankring og kobler prosjektet og anskaffelsen til lokale strategier og klimaplaner.

  • Vis konkrete eksempler på tekniske løsninger

Vis frem konkrete eksempler på eksisterende løsninger, gjerne med lokale entreprenører.

  • Synliggjør potensialet

Selv om det valgte pilotprosjektet er lite, er det viktige å vise hva slags utviklingsmuligheter det kan innebære å bruke innkjøpsmakt i en kommune, for nye kommende anskaffelser. 

  • Inviter leverandører til å gi innspill

Involver flest mulig aktuelle leverandører i diskusjonen om forslag til kontraktskrav og tildelingskriterier for det konkrete prosjektet.

  • Ha en- til-en samtaler med leverandører

Det kan være krevende å få alle gode innspill fra leverandører når flere konkurrenter diskuterer i en gruppe, derfor kan det være lurt å tilby en-til-en samtaler mellom ulike mulige tilbydere for prosjektet og byggherren.

  • Samarbeid med lokale aktører

Søk råd og se på muligheter for samarbeid med lokale aktører som bransjen- eller miljøorganisasjoner når du skal planlegge og gjennomføre en dialogkonferanse.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) står til rådighet til kommuner som ønsker hjelp.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.