Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Råd og eksempler på gjennomføring av utslippsfrie byggeplasser.

Utslippsfri byggeplass betyr at alle prosesser på bygge- og anleggsplassen er utslippsfrie. Dette krever fremtidsrettede og klimavennlige løsninger.

Utslippsfrie og fossilfrie løsninger

Eksempler på løsninger som kan gi utslippsfrie byggeplasser:

  • Nullutslippsløsninger til anleggsmaskiner og byggestrøm. For eksempel at anleggsmaskiner er elektriske, batteridrevne eller hydrogendrevne.
  • Nullutslippsløsninger til byggvarme og tørking, for eksempel strøm eller fjernvarme.
  • Nullutslipp for transport til og fra byggeplass og på selve byggeplassen. Det kan gjelde transport av byggematerialer, anleggsmaskiner, avfall eller personell.

Fossilfri byggeplass stiller krav til at fossilt brensel på byggeplass skal unngås.

Fossilfritt brensel kan unngås med krav om:

  • Fossilfrie løsninger til anleggsmaskiner, byggvarme, byggestrøm og transport, både til og fra byggeplass og på selve byggeplassen.
  • Biodrivstoff skal tilfredsstille den europeiske dieselnormen, EN 15940, og skal være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807..

Som avansert biodrivstoff kan Biogass være en god løsning både til bruk i anleggsmaskiner og til oppvarming.

Ingen bygge- eller anleggsplasser har til nå vært helt utslippsfrie, men vi kommer stadig nærmere dette målet. Gjennom nye innovative løsninger flyttes også grensene for hva som regnes som en byggeplass. Et eksempel er transport av personell til og fra byggeplassen.

I tillegg til at fossilfri anleggsdrift reduserer klimagassutslippene, vil en overgang til elektriske eller hydrogendrevne løsninger redusere lokale utslipp. For eksempel vil reduksjon av NOx, SOx, PM og støy føre til bedre arbeidsmiljø på byggeplassen.

På miljødirektoratets nettsider kan du lese hvordan prioritere teknologi og drivstoff ved valg av kjøretøy, anleggsmaskiner eller transporttjenester.

Illustrasjon av byggeplass.

Figuren fra Bellona viser prosesser som påvirker utslippene på en byggeplass. Når du inkluderer transport vil masser, avfall, materialer og personell til og fra byggeplassen også regnes med.

Hvordan få til en utslippsfri byggeplass

Utslippsfri byggeplass gir stor miljøgevinst

Norske bygge- og anleggsplasser slipper årlig ut 854.000 tonn CO2eq ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare for byggeplasser er det rundt 340.000 tonn CO2 eq. En rapport fra DNV-GL om fossil- og utslippsfrie byggeplasser viser at det er mulig å oppnå nærmest null utslipp om du gjør de rette grepene.

Tidligere ble driftsfasen sett på som den største utslippskilden i et byggs levetid. Utslippene fra en byggeplass skjer i løpet av ett år, mens utslipp i driftsfasen foregår over 60 år eller mer.

Selv om daglig drift av bygg fortsatt krever veldig mye energi, har en stor omlegging til en ny generasjon av energieffektive bygninger ført til at fossile brensler nå stort sett er faset ut i driftsperioden.

Reduksjonen av energibruk i driftsfasen har ført til at utslippene i byggefasen nå kan være like store som når bygget er i drift. Se rapporten Jakten på et nullutslippsbygg på Statsbyggs nettsider.

Energibruk i bygg står for 1,2 millioner tonn utslipp årlig i Norge, av totalt 54 millioner tonn. Les mer om energi i bygg.

Analyseverktøy

Eksempler

Veiledere

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.