Hvordan gjøre en utslippsfri anskaffelse

For å oppnå en utslippsfri byggeplass er det viktig at du går tidlig i dialog med markedet for å sikre at ulike behov blir kartlagt. Sørg for tett oppfølging både i tidligfase og oppfølging av kontrakten.

God planlegging i tidligfasen

Ved bruk av dialogkonferanse kan du få markedet til å foreslå innovative løsninger på ditt behov. Du kan også forebygge at leverandører legger tar forbehold i tilbudet som kan føre til at de blir avvist i konkurransen. Les mer om dialog med markedet under anskaffelsesprosessen.

Tidlig planlegging gjelder spesielt tilrettelegging for infrastruktur som for eksempel byggestrøm, valg av fjernvarme og varmepumper for oppvarming eller tørking av bygg. 

Kunnskap om effektbehovet for byggeplassen og til bruksfasen av bygget er viktig, og gjør at du kan redusere risiko for overkapasitet og unødvendige investeringer. Det finnes allerede flere teknologier og løsninger som kan redusere utslipp fra byggeplass.

Konkurransestrategi for byggeplassen

Konkurransestrategien må  ta for seg hvordan du skal gjennomføre anskaffelsen for byggeprosjektet. Denne strategien bør være basert på virksomhetens øvrige strategier og behov. For eksempel kan redusert klimagassutslipp fra byggeplasser være forankret i en kommunal klima- og energihandlingsplan eller en konkret lokal miljøhandlingsplan.

Planlegging av innkjøpene

Husk at dialog med markedet er nyttig for å få leverandører til å respondere på dine utfordringer og behov.

Når du planlegger innkjøp skal du gi en tydelig beskrivelse av de behovene du vil løse for å redusere utslippene fra byggeplassen. Noen eksempler:

  • Redusere behovet for oppvarming på byggeplassen.
  • Minimere behov for tørking av bygg.
  • Prioritere elektrisitet, hydrogen eller andre genereasjon biodrivstoff eller biogass framfor diesel for anleggsmaskiner.
  • Bruke strøm og fjernvarme framfor diesel i uttørking av bygg.
  • Optimalisere driften på byggeplassen. For eksempel ved å redusere eller forby tomgangskjøring eller bedre tilpassing av maskinparken til oppdraget.
  • Optimalisere logistikken på byggeplassen.
  • Velge riktig drivstoff for kjøretøy (se under veiledere)

Transport inn og ut fra byggeplassen bør regnes med i den utslippsfrie byggeplassen.

Gjennomføring av konkurransen

Når du skal gjennomføre konkurransen må du lage krav og kriterier som er i tråd med målene fra planleggingsfasen. Som innkjøper har du tre hovedvirkemidler i dine anskaffelser:

Du kan leser mer om hvordan du gjennomfører en konkurranse i byggeprosessen og hvordan du følger opp kontrakten i utførelsesfasen.

Se også

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.