Konkurransegjennomføring - konsulenttjenester

Konkurransegjennomføringen starter med den formelle henvendelsen til markedet, vanligvis gjennom en kunngjøring på Doffin og avsluttes med at det inngås en kontrakt med den leverandøren som vinner konkurransen.

Krav til kunngjøring

Kjøp av konsulenttjenester kunngjøres på lik linje som andre typer kjøp. Anskaffelser over den nasjonale terskelverdien skal kunngjøres i Doffin. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene må i tillegg kunngjøres i TED-databasen. Kunngjøringen må gi tilstrekkelig informasjon til at potensielle leverandører får kunnskap om anskaffelsen, og kan vurdere om det er interessant for dem å delta i konkurransen. Les mer om kunngjøring av konkurranse i anskaffelsesprosessen.

Unntak for noen typer konsulenttjenester

Vær oppmerksom på at kjøp av enkelte typer konsulenttjenester er unntatt regelverket for offentlige anskaffelser. Dette gjelder bl.a. visse juridiske og finansielle tjenester. Videre vil en del konsulenttjenester være kategorisert som særskilte tjenester hvor EØS-terskelverdien er høyere enn for andre typer tjenester.

Reglene om hvilke tjenester som er unntatt regelverket og hvilke som faller inn under reglene om særskilte tjenester finner du i kapittel 2 og vedlegg 2 i forskrift 12.08.2016 nr. 974. 

Mer innhold om Konkurransegjennomføring - konsulenttjenester

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.