Sluttevaluering - konsulenttjenester

Du bør evaluere kjøp av konsulenttjenester utfra en kost-/nyttevurdering, slik at du kan lære av feil og ta vare på det som ble gjort riktig.

Det er ofte tilfeldig om kjøp av konsulenttjenester blir evaluert i etterkant av utførte oppdrag. Ofte blir evalueringene gjennomført muntlig, eller med begrenset skriftlig nedtegnelse.  Evalueringen bør gjøres skriftlig. En slik evaluering vil også bevisstgjøre virksomheten på god og dårlig håndtering av konsulentkjøp.

For at organisasjonen skal ha mulighet til å lære av tidligere kjøp og til å kunne bruke denne kunnskapen i fremtidige anskaffelsesprosesser må du systematisere arbeidet, med klar fordeling av oppfølgingsansvar. Dette oppfølgingsansvaret bør være klart ved etableringen av anskaffelsesprosjektet og legges til linjeorganisasjonen, ikke til prosjektorganisasjonen som gjennomfører anskaffelsen.

Ved tildeling av nye oppdrag kan oppdragsgiver be leverandøren dokumentere at tidligere påpekte forhold er rettet. Evalueringen kan også brukes av leverandøren som referanse ved andre konkurranser.

Evalueringsskjema

Til bruk for evaluering av konsulenttjenester er det utarbeidet et evalueringsskjema for tjenestekjøp generelt og et for kjøp av arkitekt- og rådgiveroppdrag som også kan brukes for evaluering av konsulentkjøp. Evalueringsskjemaene er ment å være et hjelpemiddel for å bidra til å forbedre leveranser både hos leverandør og hos oppdragsgiver. Skjemaet kan fylles ut sammen med leverandøren underveis i oppdraget, og også når leveransen er sluttført.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.