Kontraktsoppfølging - konsulenttjenester

Når du har inngått kontrakt, skal du følge opp leveringen med hensyn til kvalitet, pris og omfang.

Konsulentselskaper har ofte spesielle arbeidsmetoder eller fremgangsmåter som de foretrekker å benytte til å løse arbeidsoppgavene.

Konsulenten bør derfor beskrive arbeidsmetodikken og hvordan denne er tilpasset de oppgavene de skal løse i det konkrete oppdraget gjennom en prosjektplan som beskriver blant annet fremdrift og ressursforvaltning i kontraktsperioden.

Husk at om arbeidsmetodikken allerede er beskrevet i konsulentens løsningsforslag i tilbudet, må du ta utgangspunkt i løsninsforslaget som grunnlag for en mer detaljert prosjektplan.

Når prosjektplanen er etablert og innhold og rolledeling i oppdraget er definert og også kommunisert internt i virksomheten, er det viktig å ha rutiner på plass som sikrer oppfølging underveis.

Produkt eller løpende bistand

Rutinene for oppfølging av kontrakten vil være ulike avhengig av om konsulenttjenesten er et produkt eller om tjenesten består i å levere løpende bistand.

Om konsulenttjenesten er et produkt vil det ofte være viktigst å følge fremdriftsplan og kvalitet i arbeidet. Betaling vil normalt skje når oppdraget er avsluttet og konsulentens produkt er levert. I tilfeller hvor oppdraget har en viss varighet bør du imidlertid vurdere å etablere en milepælsplan hvor delbetalinger knyttes til disse milepælene.

Ved kjøp av konsulenttjenester hvor konsulenten gir løpende bistand er det viktig å følge opp kvaliteten i bistanden fortløpende. Det er ditt ansvar som oppdragsgiver at konsulenten blir brukt og i tillegg sikre at betaling skjer jevnlig i henhold til de rutinene som er etablert.

Generelle råd om hvordan du skal gjennomføre og forvalte avtalen (etablering av et kontraktsregime) finner du under kontraktsoppfølging i den generelle anskaffelsesprosessen.

Mer innhold om Kontraktsoppfølging - konsulenttjenester

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.