Strategisk organisering, styring og ledelse av anskaffelser

Hvordan innkjøpsleder kan styre innkjøpsfunksjonen, legge til rette for styring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av effekter.

God ledelse og styring av innkjøpsfunksjonen gir effektiv tjenesteutvikling gjennom tverrfaglig samarbeid i hele virksomheten.

Hvordan innkjøpsleder kan styre innkjøpsfunksjonen

Virkemidler for god innkjøpsledelse bidrar til å systematisere og gi en helhetlig styring av innkjøpsfunksjonen. Relevante virkemidler du får veiledning til på disse nettsidene er:

 • Anskaffelsesstrategi
 • Effektivisering av virksomhetens innkjøp ved systematisk og helhetlig arbeid
 • Organisering av roller og ansvar
 • Koordinere innkjøp gjennom kategoristyring
 • Analyse gjennom selvevaluering av egen virksomhet
 • Statistikk på utgifter til kjøp av varer og tjenester
 • Kompetanseheving av innkjøpsmedarbeidere gjennom innkjøpskortet

Hvordan innkjøpsleder kan legge til rette for styring av anskaffelsesprosessene

Innkjøpsleder kan gjøre ulike grep for å standardisere og lage gode rutiner for anskaffelsesprosessen. Det kan gjøres ved:

 • Digitalisering av anskaffelsesprosessen
 • Etablere rutiner for å sikre innovative anskaffelser
 • Etablere rutiner for å sikre samfunnsansvar
 • Etablere internkontroll for å unngå korrupsjon og sikre måloppnåelse

Effekter av god innkjøpsledelse

God innkjøpsledelse ivaretar hensyn til politiske målsetninger som sosiale hensyn, miljø og klimahensyn, næringsutvikling og innovasjon, sysselsetting samt motvirke korrupsjon og sosial dumping. Andre effekter er:

 • Bedre kvalitet og økt brukertilfredshet
 • Reduserte kostnader
 • Effektivisering og gevinstrealisering
 • Redusere risiko
 • Ivareta tilliten til og forbedre organisasjonens omdømme

Mer innhold om Strategisk organisering, styring og ledelse av anskaffelser

Oppdatert: 11. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord