Prosjektskisse - StartOff

  • Gjeldende Innledning
  • Ordfor-klaringer og eksempel
  • Om utfordringen og behov
  • Mulige løsninger
  • Forankring, finansiering og gevinster
  • Complete
Det er kun offentlig virksomheter eller virksomheter som omfattes av anskaffelsesregelverket som kan være oppdragsgiver i et StartOff-prosjekt.
Kontaktperson for prosjektet
Egner utfordringen seg for StartOff?
StartOff er en ordning for å utvikle nye løsninger og ikke anskaffelse av en ferdig løsning. Utviklingsperiode er begrenset til seks måneder og målet er å komme frem til en minimumsløsning, eller det som kalles MVP = Minimum Viable Product. Når et StartOff-prosjekt er ferdig vil det i de fleste tilfeller være behov for foredling/kommersialisering før løsningen kan kjøpes. StartOff-teamet vil bistå  både den offentlige innkjøperen og oppstartselskapet på veien videre.