NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 8402 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Kilde: Standard Norge

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

NS 8402 kom i ny utgave 1. oktober 2010. Endringene gjelder i hovedsak ansvarsgrensene i standarden.

I tillegg er det laget en byggblankett 8402 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Dette formularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8402.

Oppdatert: 18. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord