Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Prosedyren legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom oppdragsgiver og leverandør/utvikler.

Nært samarbeid mellom kjøper og utvikler (leverandør)

Prosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom din virksomhet og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt nye varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for å løse et spesifikt behov i din virksomhet. I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

  • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
  • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling.
  • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører.
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  • Etter hver fase kan oppdragsgiver, på bakgrunn av de avtalte delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet. 

Eksempeler på innovasjonspartnerskap 

Innovasjon Norge tilbyr finansiering til gjennomføring av innovasjonspartnerskap. Det er offentlige viksomheter som kan søke om finansieringen. På Innovasjon Norges websider kan du lese om prosjekter som er i gang - eksempler innovasjonspartnerskap.

Se også

Oppdatert: 6. oktober 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord