Kategoristrategi for IKT-området

Statens innkjøpssenter er i gang med utvikling av kategoristrategi for IKT-området.

Kategoristrategi for IKT skal:

 • bidra til å sikre en helhetlig planlegging, gjennomføring og oppfølging av statlige fellesavtaler innenfor kategori IKT.
 • etablere grunnlaget for en beste praksis for anskaffelser av bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter innenfor IKT-området.

Status

 • Kategoristrategien har vært til behandling i ledergruppen i divisjon for offentlige anskaffelser
 • Kategoristrategien har vært til behandling i Statens innkjøpsråd

Prosjektet vurderer og innarbeider mottatte tilbakemeldinger før endelig versjon publiseres.

Ekspertgruppen består av:

 • Jonsvein Joensen fra Finanstilsynet
 • Vidar Bjørnstad fra Stortinget 
 • Torstein Masterbakk fra UiT Norges arktiske universitet 
 • Svein Mulelid fra Jernbane direktoratet 
 • Lars Bråten Rekve fra Vegtilsynet 
 • Sven-Christian Valnes fra DSS 
 • Robert Rødsten fra UDI 
 • Ole Henrik Lidi fra Statens vegvesen

Medlemmene i ekspertgruppen har bistått med behovsverifisering av statlig forbruk og forbruksmønster, delt egne erfaringer og markedskunnskap, samt drøftet tiltak som vil bidra til økt potensial for effektivisering og totalkostnadsbesparelser.

Gjennom å engasjere ekspertgruppen og nøkkelressurser i virksomhetene, ønsket vi å sikre forankring for implementering av kategoristrategiens konkrete handlingsplaner.

Referansegruppen består av:

 • Alf Nelson fra Forskningsrådet 
 • András Szolnoki fra Statistisk sentralbyrå 
 • Per-Christian Døhl fra Statistisk sentralbyrå 
 • John Gunnar Skien frå Fylkesmannen i Rogaland 
 • Gina Lind fra Forsvarsdepartementet 
 • Kai Mathisen fra Uit 
 • Espen Rud fra Politiets IKT-tjenester 
 • Richard Nilsen fra Bufdir

Referansegruppen har bistått med å sikre at prosessene iverksatt av Statens innkjøpssenter dekker virksomhetenes behov og forventninger. Referansegruppen har primært svart på brukerundersøkelser og deltatt i diskusjonsfora.

Kontakt

Har du spørsmål til prosjektet eller innspill du mener kan være nyttig, vennligst send oss en henvendelse på prosjektets felles e-post: IKT-avtaler@dfo.no 

Oppdatert: 14. oktober 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord