Forhandlinger i offentlige anskaffelser - praktisk veileder

Veilederen inneholder en del praktiske råd og tips om hvordan du i en offentlig anskaffelse kan forberede, gjennomføre og følge opp konkurranser når forhandlinger og konkurransepreget dialog er tillatt.

Kilde: DFØ

Formålet med forhandlinger og konkurransepreget dialog er å gi leverandøren mulighet til å levere sitt beste tilbud. 

Konkurranser med forhandlinger gjennomføres på en annen måte enn anbudskonkurranser. Mens anbudskonkurransen avgjøres på bakgrunn av leverandørenes tilbud slik de fremstår ved tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgiveren forhandle med leverandørene etter den innledende tilbudsrunden i en konkurranse med forhandlinger.

Ved konkurransepreget dialog gjennomføres en innledende dialog med utvalgte tilbydere. Da er temaet å identifisere og fastslå hvordan oppdragsgiverens behov best kan oppfylles, med hensyn til tekniske løsninger, rettslige og finansielle forhold og prosjektgjennomføring. Dialogen foretas individuelt for å optimalisere den enkelte tilbyderens løsning ut fra de angitte behovene. Når løsningene er fastslått, avsluttes dialogen, og hver leverandør inngir et tilbud på sin løsning.

Både konkurranser med forhandlinger og konkurransepregede dialoger er dynamiske og komplekse prosesser. For å oppnå gode resultater må man følge den fremgangsmåten som er best i situasjonen som foreligger. Denne veilederen inneholder derfor råd og tips om hvordan man ofte oppnår gode resultater i disse prosessene.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord