Statens etiske retningslinjer

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

Oppdatert: 5. januar 2021
Kilde: KMD
Verktøyet er i bruk på følgende sider

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord