Europeiske retningslinjer for energieffektivitet i datasenter

European Code of Conduct for Data Centres-programmet er eit frivillig initiativ for å redusere miljøpåverknad og kostnadar, og forbetre energisikkerheit.

Europeiske retningslinjer for energieffektivitet i datasenter (The European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre) vart oppretta som eit svar på eit stadig aukande energiforbruk i datasenter. Føremålet er å informere og stimulere datasenteroperatørar til å redusere energibruken på ein kostnadseffektiv måte utan å redusere krava til sikkerheit og funksjonalitet.

Retningslinjene rettar seg primært mot eigarar og operatørar av datasenter, sekundært mot forsyningskjeda og tenesteleverandørar.

Ordninga er frivillig og vert administrert av Joint Research Centre (JRC) som er Europakommisjonens interne organ.

Veiledere
Oppdatert: 7. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord