Ny EHF CV-spesifikasjon

DFØ har publisert en ny spesifikasjon for oppdragsgivere som gjør anskaffelser med vekt på krav til kompetanse.

Nå er resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2024 her

Offentlige virksomheter legger litt mer vekt på klima, miljø og innovasjon enn tidligere. Det kommer også frem at bruken av digitale verktøy i gjennomføring av anskaffelser har økt, og at kontraktsoppfølging fortsatt har en høy prioritet.

Bruk DFØs team for innovative anskaffelser

DFØ støtter offentlige innkjøpere i å utvikle og anskaffe morgendagens løsninger. – DFØs team for innovative anskaffelser kan være en meget nyttig støttepartner, men ikke alle er klar over at DFØ tilbyr noe mer enn skriftlig veiledning, sier seniorrådgiver Magne Hareide.

Ny podkast: Hvilken kompetanse trenger vi?

Hva er omfanget av kompetansebehovet innen offentlige anskaffelser i Norge i dag – med utgangspunkt i politiets perspektiv? I denne nye podkasten i serien Å kjøpe for Norge, vil Politiets Fellestjenester være et eksempel på en virksomhet som har kompetansebehov.

Abonner på