DFØs verktøy for klimagassberegning er tilpasset TEK 17

Verktøyet er oppdatert for å beregne referansenivåer for et byggeprosjekt og for å sette en utslippsramme.

Med den oppdaterte versjonen av verktøyet er offentlige byggherrer nå i stand å sette klare krav om en utslippsramme for et byggeprosjekt uttrykt i maks Co2/kvm som entreprenører skal innfri. På denne måten kan offentlige virksomheter konkretisere et ambisjonsnivå for klimagass reduksjon (klimakutt) i bygg.

Krav om klimagassregnskap for materialer

Klimakutt ved valg av riktige materialer er høyt prioritert i byggenæringen. DFØ lanserte i 2021 et verktøy for å hjelpe innkjøpere til å sette en utslippsramme for byggeprosjekter. Verktøyet er nå oppdatert og tilpasset kravene i TEK 17 om klimagassregnskap for materialer og kriterieveiviseren 2.0 som ble lansert våren 2023.

Endringer gjelder spesielt beregningsperiode som er satt fra 60 år til 50 år og som gjenspeiler EUs taksonomi. Utslipp knyttet til avfall som genereres i byggefasen (kapp og svinn) er nå inkludert og skal inngå i modul A5 som tilsvarer byggeplassaktivitet.

Mer representativt for markedet

Utslippsfaktorene for enkelte materialkategorier har blitt oppdatert for å representere det faktiske markedet bedre. Det gjelder for eksempel betong hvor lavkarbonklasse B nå er referansenivået for bransjen.

Oppdatering av verktøyet ble gjennomført av Asplan Viak i tett samarbeid med Grønn Byggallianse.

Publisert: 19. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.