Klimagassutslipp for bygg

Verktøy for å beregne referansenivå for klimagassutslipp frå materialbruk i bygg. Verktøyet sett opp ei utslippsramme for bygget, dvs. eit klimagassbudsjett for byggeprosjektet. Utslippsramma kan bli brukt saman med krav til klimagassberekningar i bygganskaffelser.

Kjelde: DFØ

Dette verktøyet kan bli brukt til å stille krav til klimagassberekningar i bygganskaffelser. Kravformuleringer som høyrer til verktøyet, finn du i Kriterieveiviseren

Ved å fylle ut informasjon om ditt byggeprosjekt finn du eit grunnlag til ei utsleppsramme for materialer i byggeprosjekt. Ut ifra ditt ambisjonsnivå velger du ei utsleppsramme (kg CO2-ekv per kvm for bygget) som entreprenøren skal vise at den oppfyller i sine klimagassberekningar.

Før du åpner verktøyet, kan du finne fram denne informasjonen: 

  • Kva slags type bygg skal anskaffes
  • Kor mange kvadrat er det (BTA:bruttoareal)
  • Arealet på oppvarmet kjeller (BTA)
  • Arealet for uoppvarmet kjeller (BTA)
  • Bebygd areal (BYA)
  • Dybde til fjell for fundamentering

Begynn med å lese fanen "Guide" før du fyller inn i verktøyet.

Kontakt sparretelefonen@dfo.no om du har tilbakemeldinger eller spørsmål.

Oppdatert: 19. september 2023

Kontakt

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no
  • telefon 404 34 830

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.