Fortsatt for svak LCC-bevissthet hos offentlige byggherrer

For få offentlige oppdragsgivere vurderer livssykluskostnader (LCC) ved anskaffelser. Hele 80 prosent mener likevel at LCC-analyser gir et godt grunnlag for prosjekt beslutninger. Dette går frem av en undersøkelse om bruken av LCC i bygg gjennomført av DFØ og LCC-forum våren 2023.

Det blir stadig vanskeligere å beregne kostnadene i byggeprosjekter. Det skyldes blant annet tilgangen på råmaterialer og energi som er mer uforutsigbar enn før. LCC-analyser setter sammen investeringskostnader og driftskostnader for en gitt tidsperiode. LCC-analysene bidrar til bedre valg i bygge- og anleggsprosjekter. Analysene viser økonomiske konsekvenser av ulike materialvalg og tilhørende vedlikeholdskostnader for en gitt levetid.

Undersøkelsen viser at kun 10 prosent alltid vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38 prosent oppgir at de gjør det ofte.

Offentlige byggeiere må legge mer vekt på livssykluskostnader

– Resultatene viser et stort potensial for å jobbe mer målrettet mot offentlige byggeiere og byggherrer for å øke bruken av LCC i byggprosjekt og i forvaltning av offentlige eiendommer, sier Marit Holter-Sørensen, avdelingsdirektør for bærekraftige anskaffelser i DFØ.

Hun sier at økte energi- og materialkostnader gjør det enda mer viktig å tenke hele livsløpet for å budsjettere kostnader til drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Lengre levetid for bygningsmaterialene gir mindre utskiftninger og mindre forbruk av råvarer og energi.

Nye krav gjør LCC enda viktigere

Noen argumenter for å bruke LCC i bygg- og anleggsprosjekter kan være Breeam-sertifisering, klimakrav fra myndighetene og miljøregelverk i lov om offentlige anskaffelser, samt prisutviklingen på energi og råvarer.

Derfor er det overraskende at kun 10 prosent alltid vurderer LCC ved anskaffelser, mens 38 prosent oppgir at de gjør det ofte. I en tilsvarende undersøkelse i 2018 var det rundt 20 prosent av offentlige byggherrer som oppgav at de alltid vurderer LCC ved anskaffelse av bygg, og 17 prosent som ofte gjorde dette.

Et positivt funn i LCC-undersøkelsen er at offentlige oppdragsgivere som aldri vurderer bruk av LCC har gått ned fra ti prosent i 2018 til én prosent i 2023. Disse tallene bekrefter en moderat økende tendens til å vurdere LCC ved anskaffelser av et bygg og anlegg.

– Det er også viktig å bruke LCC for å få bedre styring av utvikling og vedlikehold på eiendoms- og bygningsporteføljen i en offentlig virksomhet. Nesten halvparten av de som svarte sier at deres organisasjon ikke har gode nok nøkkeltall eller erfaringstall for driftskostnader, sier Marit Holter-Sørensen.

Undersøkelsen viser at det fremdeles er barrierer for å lykkes med LCC. De tre viktigste er:

  • mangel på interesse eller bevissthet på beslutnings- og politisk nivå hos bestiller (54 prosent)
  • mangel på kunnskap og informasjon om LCC metodikk og tilgjengelige verktøy (41 prosent),
  • mangel på kompetansen i organisasjonen (39 prosent)

LCC-forum

LCC-forum er et fagforum under Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF). Formålet er å være en faglig og nasjonal møteplass for fagområdet LCC.

DFØ ved divisjon for offentlige anskaffelser tilbyr veiledning om LCC for bygg.

Kontaktpersoner:

  • Dominique Sellier, DFØ, dominique.sellier@dfo.no
  • Veronica Aamodt Miljeteig, LCC Forum, veronica.miljeteig@obf.oslo.kommune.no
Publisert: 18. september 2023 Oppdatert: 19. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.