Grayn valgt som vinner av StartOff-konkurransen "Tenk sirkulært" med Oslo kommune

Oslo kommune setter sirkulær økonomi i fokus og har nylig inngått en forsknings- og utviklingsavtale med Grayn AS for å utvikle en løsning som vil gjøre det enklere for ansatte i kommunen å velge sirkulære løsninger.

Oslo kommune bruker anskaffelser aktivt i arbeidet med å nå målene om redusert materielt forbruk, reduserte klimagassutslipp og omstilling til sirkulær økonomi. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har en sentral rolle i kommunen for å realisere ambisjonene.

Gjennom et StartOff-prosjekt som ble publisert i desember 2022, etterlyste UKE løsninger på markedet, og fikk spennende tilbud fra flere selskaper. Etter å ha utforsket mulighetene med to av selskapene, landet valget på Grayn. Dette selskapet vil nå utvikle en løsning for Oslo kommune med god støtte fra konsulentselskapet Knowit.

Stina Skånhoff, Grayn
Stina Skånhoff, Grayn AS
Marthe Arnesen, Oslo kommune
Marthe Arnesen, prosjektleder Oslo kommune

Prosjektleder fra UKE, Marthe Arnesen, opplyser at det er mange ansatte som er involvert når kommunen kjøper noe. Målgruppen for løsningen er ansatte med ulike roller (mellomledere, bestillere, fagpersoner, brukere) som tar innkjøpsrelaterte beslutninger, og/eller legger føringer for hvordan behov skal dekkes i kommunen.

Vi i UKE lager samkjøpsavtaler blant annet for tjenester innenfor reparasjon redesign som skal bidra til å redusere det materielle forbruket i Oslo kommune. Vi jobber for å tilrettelegge for sirkulære løsninger i stedet for nykjøp når behov skal dekkes i virksomhetene. Men skal vi lykkes med å redusere forbruket, må vi også sørge for at de sirkulære avtalene faktisk blir valgt av de ansatte, og vi har tro på at løsningen til Grayn vil hjelpe oss med dette. Løsningen kan bli et godt bidrag til å endre kommunen som forbruker, og til å få ansatte til å tenke sirkulært.

Marthe Arnesen , UKE

Grayn AS er en ung green tech-startup, etablert i Nord-Norge. Selskapet operer i B2B-markedet, og ønsker å gjøre det enklere for virksomheter å nå sine bærekraftsmål. Dette gjør de blant annet gjennom bruk av maskinlæring, automatisering og big data. Stina Skånhoff er en av grunnleggerne og CTO i selskapet. Til spørsmålet om hva dette oppdraget betyr for selskapet, svarer hun:

Grayns misjon er å synliggjøre koblingen mellom bærekraft og lønnsomhet gjennom å utvikle en enkel og brukervennlig plattform for innsamling og analysering av bærekraftsdata. Prosjektet med UKE gir oss en fantastisk mulighet til å videreutvikle løsningen til Grayn fra et nytt perspektiv, hvor vi forenkler prosessen rundt sirkulære innkjøp slik at det blir lettere for de ansatte å ta bærekraftige valg.

Dette vil bidra både til færre nyinnkjøp, lengre levetid for produkter, bedre ressursstyring, og en bedre informasjonsutveksling mellom UKE og kommunens ansatte. Dette kan gi store økonomiske gevinster, samt styrke oppslutningen rundt kommunens bærekraftsstrategier.

Stina Skånhoff, Grayn AS

Prosjektet går inn i utviklingsfase hvor målet er å utvikle en MVP i løpet av 15 uker. StartOff planlegger en demonstrasjon av løsningen i høst og vil invitere alle interesserte.

Mer oppmerksomhet rundt sirkulærøkonomi

Oslo kommune er ikke alene om å ha mål om et mer sirkulært forbruk. Både i Norge, i det offentlige og private, er det økt fokus på sirkulærøkonomi. Det vil være et marked for en slik løsning også i andre virksomheter med ambisiøse mål for klima og miljø. I tillegg vil det også være muligheter i det globale markedet.


Asli Aydemir

Asli Aydemir, Digdir
Prosjektleder StartOff

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no.

Publisert: 16. mai 2023 Oppdatert: 25. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.