Krev åpen tilgang til konkurransegrunnlagene

Alle oppdragsgivere som er underlagt anskaffelsesregelverket må bruke konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som gir gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlag for anskaffelser over EØS-terskel.

Mangelfull tilgang til konkurransegrunnlaget er å regne som et brudd på anskaffelsesforskriften og kan innklages til klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA). 

– Oppdragsgivere er ansvarlige for å sikre at verktøy de benytter i konkurransegjennomføring gir gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. Hvis grunnlaget ikke er åpent tilgjengelig, bør oppdragsgiver kreve dette fra deres KGV-leverandør, sier rådgiver Sverre Ramm.

Elektronisk tilgang til konkurransegrunnlag er avgjørende for å sikre en åpen, effektiv og rettferdig anskaffelsesprosess. Ved å gjøre konkurransegrunnlaget tilgjengelig digitalt, garanteres det at all nødvendig informasjon er lett tilgjengelig for alle potensielle tilbydere, noe som fremmer likebehandling og konkurranse.

– Dette bidrar til å redusere barrierer for deltakelse, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og styrker dermed innovasjon og konkurransedyktighet i markedet. Elektronisk tilgang forbedrer også prosessens effektivitet ved å korte ned tidsbruken både for oppdragsgivere og leverandører gjennom enklere distribusjon og innhenting av dokumenter, sier Sverre Ramm.

Konkurransegjennomføringsverktøyene på markedet har funksjonalitet for å gi gratis, direkte og ubegrenset tilgang til konkurransegrunnlag, men enkelte oppdragsgivere benytter ikke denne funksjonaliteten.

Nærings- og fiskeridepartementet behandler temaet i Veiledning om anskaffelsesregelverket i pkt. 19.4.

Ring sparretelefonen for offentlige anskaffelser hvis du har spørsmål om elektronisk tilgang til konkurransegrunnlag.

Publisert: 8. mars 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.