Norgesmodellen: Ny veileder om nye seriøsitetsbestemmelser i renholds-, bygge- og anleggskontrakter

Regjeringen innfører fra nyttår 2024 flere nye seriøsitetsbestemmelser. De kommer i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige anskaffelser. DFØ har laget en ny veiledning til de nye bestemmelsene.

DFØs veileder viser steg for steg hvordan oppdragsgivere kan etterleve regelverket og ikke minst følge opp kontrollpliktene. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet. Veilederen viser også maler for kontraktsvilkår som kan brukes sammen med veilederen i relevante anskaffelser.

De nye bestemmelsene er en del av innføringen av Norgesmodellen. Den har til formål å bidra til at offentlige oppdragsgivere skal velge seriøse virksomheter til å utføre tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og at de som arbeider i eller for disse virksomhetene skal ha anstendige arbeidsforhold.

DFØ vil etter planen tilby kompetansehevingstiltak om Norgesmodellen i løpet av 2024.

Publisert: 18. desember 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.