Nye retningslinjer for bruk av konsulenttjenester i staten

DFØs nye retningslinjer skal hjelpe statlige virksomheter til å gjøre gode vurderinger før de tar beslutninger om kjøp av konsulenttjenester.

Retningslinjene innebærer ikke nye krav utover det som allerede er fastsatt i regelverk og rundskriv. Hensikten med DFØs nye retningslinjer er å sikre ressurseffektiv bruk av konsulenttjenester i staten og at virksomhetene sikrer sitt eksisterende og kommende kompetansebehov.

Retningslinjene viser valgene virksomhetene må gjøre for å dekke sine kompetansebehov, der kjøp av konsulenttjenester er ett av flere valg. DFØ har tidligere publisert en egen veileder for kjøp av konsulenttjenester. I den gis det råd om hvordan selve anskaffelsen kan gjennomføres.

Retningslinjene er overordnete, og de skal derfor tilpasses virksomhetens egenart og omfang av konsulentkjøp.

Konkrete råd:

  • Vurder behov for konsulenter opp mot virksomhetens samlede behov for kompetanse og kapasitet
  • Etabler strategi for bruk av konsulenttjenester
  • Utarbeid konkurransestrategi og planlegg godt for kompetanseoverføring
  • Benytt riktig kontrakt
  • Følg opp kontrakten med tydelig fordeling av roller og ansvar
  • Skaff deg oversikt over, og innsikt i, konsulentkjøp for å kunne ha god styring på konsulentbruken, gjerne ved oppfølging av nøkkeltall
Publisert: 24. november 2022 Oppdatert: 6. juli 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.