Nytt nettverk for prestasjonsbaserte innkjøp og prosjektstyring

Ønsker du å vite mer om hvordan du i dine innkjøp kan redusere ressursbruk, bedre risikostyringen, få færre endringsmeldinger og mindre konflikter? DFØ inviterer til nettverk om BVP-metoden for offentlige oppdragsgivere.

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ har over en periode pilotert BVP-metoden med en gruppe offentlige byggherrer og ønsker nå å ta dette arbeidet videre.

- BVP egner seg for mer enn anskaffelser av bygg og anlegg. Vi ser at dette også har stort potensiale i kategorier som IT og konsulentanskaffelser. Invitasjonen til nettverksmøtene går derfor bredt ut til innkjøps-Norge, sier prosjektleder for BVP Cecilie Blytt.

Gode resultater

Etter piloteringen gjennomførte DFØ en evaluering som viste at både oppdragsgiverne og leverandørene mener BVP er en effektiv og målrettet konkurranseform, samt at risikostyringen fungerte bedre med BVP sammenlignet med prosjekter som ble gjennomført som en ordinær totalentreprise.

- BVP tvinger deg til å ta stilling til hva som er krav og hva som er ambisjoner og mål. I BVP bruker vi prosjektmålene til å strekke oss mot beste praksis. Vi har fått et verktøy for oppfølging av prosjektmålene, med målbare KPIer, hvor leveransene på prosjektmålene blir levert, sier en av deltagerne i det nye nettverket Flemming Idsøe, Bærum kommunes prosjektleder for Gullhaugveien omsorgsboliger.

Nettverket er en arena hvor offentlige oppdragsgivere kan høre om andres erfaringer fra BVP-anskaffelser og prosjektstyring.

Les mer om metoden prestasjonsinnkjøp og hvilke resultater den kan bidra til.

Publisert: 1. desember 2022 Oppdatert: 27. april 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.