Best Value Procurement (BVP) –prestasjonsinnkjøp

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. BVP er basert på teorien Best Value Approach (BVA).

Veileder for BVP

Veilederen i prestasjonsinnkjøp forteller mer om hvordan du bruker metoden i praksis.

Fordeler ved prestasjonsinnkjøp

 • Legger til rette for en effektiv og målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på byggherrens prosjektmål
 • Bidrar til å redusere byggherrens risiko
 • Reduserer partenes ressursbruk til konkurransegjennomføring

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen, herunder utførelsesfasen, etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

Hvorfor Best Value Procurement (BVP) – prestasjonsinnkjøp?

 De fleste oppdragsgivere ønsker: 

 • Leverandører som gir mest mulig verdi for lavest mulig pris
 • En effektiv anskaffelsesprosess med tilstrekkelig mange og gode tilbud
 • Mindre ressursbruk til gjennomføring av anskaffelsen for oppdragsgivere
 • Mindre ressursbruk for deltakelse i konkurransen for leverandørerene
 • Dialog med leverandør under konkurransegjennomføring og utførelse
 • Leverandører som ser oppdragsgivers behov og gir gode råd får bedre resultat i konkurransen
 • God flyt i gjennomføringen av oppdraget uten at du må følge opp alle detaljer i leveransen

For å oppnå dette, må du sørge for en balansert fordeling mellom kvalitet og pris i konkurransen. Denne metoden bidrar til at tildelingskriterier for kompetanse og kvalitet får høy vekt og pris får en lavere vekt.

Metoden bidrar til at du får en kompetent leverandør som forstår oppdraget og utfører det slik at prosjektmålene blir oppfylt. Metoden gir også veiledning til hvordan du følger opp leverandør når kontrakten er signert.

Kort om metoden

 • Målet er å få inn den rette ekspertisen til et konkret prosjekt
 • Byggherren følger opp kvalitet istedenfor å kontrollere kvalitet
 • Byggherren offentliggjør budsjett eller maksimumspris
 • Prosjektet har tydelige og prioriterte mål som grunnlag for tilbudet
 • Kravspesifikasjonen kan være funksjonsbasert, men prosjektets behov og mål avgjør hvor detaljert denne vil være
 • Leverandøren leverer et 6-siders tilbud (2 sider prestasjonsbegrunnelse, 2 sider om byggherrens risiko og 2 sider om tilleggsverdi som bidrar til prosjektmål)
 • Leverandøren konkurrerer på pris, prestasjon, kunnskap om hvordan byggherrens risiko bør håndteres og tilbudt tilleggskvalitet
 • Det gjennomføres intervju av nøkkelpersonell. Dette digitaliseres og evalueres før det blir en del av kontrakten
 • Den beste leverandøren tas med i en konkretiseringsfase der tilbudet detaljeres, innenfor rammene i tilbudet, før kontrakt signeres
Eksempel på vekting av tildelingskriterier
 • Prestasjonsbegrunnelse 25 %
  Hva som skal gjøres og begrunnelse med hvorfor dette skal gjøres
 • Risikovurdering 15 %
  Beskrivelse av byggherrens viktigste risiko, hvordan disse kan forebygges og prissettes
 • Tilleggsverdi 10 %
  Merverdi som bidrar til oppfyllelse av prosjektmål, men ikke er nødvendige for å oppfylle minimumskrav
 • Intervju med nøkkelpersonell 25 %
  Individuelt eller i gruppe, varighet ca 1 time (3-4 personer), transkriberes og inngår i kontrakt
 • Tilbudssum 25 %
  Må være under byggherrens makspris. Byggherrens makspris inkluderer pris for å oppfylle minimumskrav og tilleggsverdi

Nettverk for offentlige oppdragsgivere som bruker BVP

Nettverket er avsluttet.

Tidligere seminar om BVP og BVA

Kurs i BVP og BVA

BVP er innkjøpsdelen av prosjektstyringsmetoden Best Value Approach (BVA).

DFØ har overlatt til markedet å tilby kurs. Vi kan ikke garantere for det faglige innholdet i kursene eller at oversikten over kurs er oppdatert til enhver tid. Det finnes kurs både på engelsk og norsk. Det finnes også en lærebok på norsk: Best Value Procurement – Prestasjonsinnkjøp

Både B og B+ kursene er introduksjonskurs. B+ er med eksamen. A og A+ kurset er for deg som har gjennomført eller gjennomfører et BVP- prosjekt.  Alle kursleverandørene tilbyr også veiledning/mentor. Vi anbefaler at dere gjennomfører konkurranse basert på dokumentert relevant erfaring (metrics) ved kjøp av mentorbistand.

Introduksjonskurs om BVP for oppdragsgivere og leverandører

A-kurs i BVP for oppdragsgivere og leverandører

Nettbasert kurs med Best Value Experts 

Bakgrunn for prestasjonsinnkjøp – BVP og BVA

BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode.

Nederlandske byggherrer var de først ut i Europa og har brukt metoden i over 300 prosjekter. Oppdragsgivere i Polen, Tsjekkia, Belgia og Danmark er også i ferd med å ta metoden i bruk, men er ikke kommet like langt som Norge.

Kommende BVP seminar/webinar

Ikke berammet p.t.

Pågående og tidligere BVP-prosjekter

Pilotgruppen ble avsluttet i 2022.

Verktøy relatert til BVP

Oppdatert: 23. oktober 2023

Kontakt

Spørsmål om anskaffelse av bygg, anlegg og eiendom

 • e-post bae [at] dfo.no (bae[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.