Best Value Procurement - dommer fra Nederland

Her finner du oversatte dommer fra konkurranser der BVP-metoden er benyttet. Dommene viser hvordan man i nederlandsk rett vurderer metoden og gir også et godt innblikk i hvordan metoden er benyttet i praksis.

Kilde: DFØ
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord