Ukentlig risikorapport og KPI-rapportering BVP

Dette er en mal for prosjektrapportering på risiko og målbare nøkkelindikatorer (KPI'er) i BVP-prosjekter. Hensikten er at leverandør skal styre og følge opp risiko samt rapportere på leveranser av prestasjonspåstander gitt i tilbudet.

Malen er utviklet med utgangspunkt i risikorapporter brukt i BVP-pilotprosjekter etter modell fra nederlandske prosjekter. Malen har blitt ytterligere justert med innspill fra pilotprosjektene og norske og nederlandske BVP-eksperter.

Det er viktig å lese veiledningen på excelverktøyets første arkfane og BVP-veilederen på anskaffelser.no (se lenke nederst). Malen kan tas i bruk som den er, men vi anbefaler at du tilpasser innholdet til ditt prosjekt.

Bruk av verktøyet burde kontraktsfestes og legges ved konkurransegrunnlaget. 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.