Ukentlig risikorapport og KPI-rapportering BVP

Dette er en mal for prosjektrapportering på risiko og målbare nøkkelindikatorer (KPI'er) i BVP-prosjekter. Hensikten er at leverandør skal styre og følge opp risiko samt rapportere på leveranser av prestasjonspåstander gitt i tilbudet.

Kilde: DFØ

Malen er utviklet med utgangspunkt i risikorapporter brukt i BVP-pilotprosjekter etter modell fra nederlandske prosjekter. Malen har blitt ytterligere justert med innspill fra pilotprosjektene og norske og nederlandske BVP-eksperter.

Det er viktig å lese veiledningen på excelverktøyets første arkfane og BVP-veilederen på anskaffelser.no (se lenke nederst). Malen kan tas i bruk som den er, men vi anbefaler at du tilpasser innholdet til ditt prosjekt.

Bruk av verktøyet burde kontraktsfestes og legges ved konkurransegrunnlaget. 

The tool is in use on the following pages
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord