Statens innkjøpssenter: Omfattende ny møbelavtale

Statens innkjøpssenter har signert en milliardavtale for møbelkjøp med satsing på bærekraftig forbruk av møbler i offentlig sektor.

Avtalen ble signert 22. mars med to leverandører, Lindbak AS og Senab Eikeland Stavanger AS.
Fellesavtalen skal dekke statlige virksomheters behov for kjøp av møbler og inventar, og er delt inn i to delområder: platemøbler og stoler og andre møbler. Hvert delområde er igjen delt inn i seks geografiske delkontrakter. Anskaffelsen omfatter totalt 12 ulike delkontrakter.

Det totale potensielle volumet til fellesavtalen er 500 mill. NOK eks. mva. per år, mens det adresserbare volumet estimeres til 300 mill. NOK per år. Det er det adresserbare volumet som ligger til grunn for volumberegningene for anskaffelsen, som er estimert til 1,2 MRD NOK eks. mva. over en periode på fire år. Dette er kun et retningsgivende estimat, og innebærer ingen forpliktelser for avtaleeier.

– Interessen og pågangen underveis i arbeidet med avtalen ha vært stor, både fra de som skal bruke avtalen og fra leverandørmarkedet. Det er første gang Statens innkjøpssenter etablerer en fellesavtale på møbelområdet. Det har blitt en ambisiøs avtale, som vi ønsker å oppnå mye med, sier prosjektleder Jan Erik Sæther Ask.

Implementeringen av avtalen er allerede i gang, og alle som er omfattet av avtalen vil få tilsendt informasjon om tildelt leverandør, praktisk informasjon og informasjon om hvordan fellesavtalen bør brukes. Riktig bruk av avtalen er sentralt for virksomhetens realisering av gevinstpotensialene i fellesavtalen.

Avtalen vil redusere kostandene på møbelområdet i offentlig sektor, og har tydelige mål og ambisjoner om få til en bærekraftig utvikling på området. Bærekraft har vært en sentral dimensjon i fellesavtalens utarbeidelse og det reflekteres i vilkårene til avtalen. Blant annet skal avtalen legge til rette for lang levetid for møblene, og alle nye møbler som kjøpes inn skal merkes fysisk med en QR-kode.

Avtalen inneholder også krav som stimulerer og bidrar til økt andel produkter i avtalesortimentet hvor det er gjort klimafotavtrykksberegninger. På sikt vil disse tiltakene bidra til å redusere klima- og miljøbelastningen over møblenes livsløp. Det stilles også krav til kjemikaliebruk, plast, trevirke og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Publisert: 3. april 2024

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.