Suksess for ombruksavtale for ikt-utstyr

Nesten alle statlige virksomheter har sluttet seg til DFØs fellesavtale for ombruk og gjenvinning av ikt-utstyr som startet opp i februar i år. Leverandøren Foxway har mottatt over 23 500 ikt-enheter til ombruk og gjenvinning.

155 statlige virksomheter med mer enn 100 000 ansatte er med i avtalen, men under halvparten av virksomhetene som er omfattet av avtalen, har kommet i gang med å bruke den.

Seniorrådgiver Helle Paulsen sier at mange virksomheter har kommet veldig godt i gang, og fått tilbakebetalt betydelige summer. Nesten 4000 enheter blir brukt hos nye eiere, og det er gjenvunnet blant annet en halv kilo gull, over 300 kg kobber og 230 kg aluminium, samt en hel del bly, tinn, sølv, platina, palladium og indium.

– Dette er kjempegode resultater, og vi kan oppnå enda mer dersom flere virksomheter kommer i gang med å bruke avtalen. Gevinstpotensialet for ombruk av PCer er flere millioner kroner. Fortjenesten på videresalg av utstyret deles mellom den statlige virksomheten som kvitter seg med varene, og Foxway AS. En betydelig andel av salgsprisen blir tilbakebetalt til virksomhetene, sier hun.

Sparer miljøet og får penger tilbake

Fra avtalens oppstart i februar i år har statsforvaltningen spart miljøet tilsvarende 924 bilers årlige utslipp av CO2 – med utgangspunkt i årlig kjørelengde 13 300 kilometer. De statlige virksomhetene har totalt fått tilbakebetalt over 2 millioner kroner gjennom avtalen.

Virksomhetene som leverer ikt-utstyr, får egne sikkerhetsskap til brukt ikt-utstyr som transporteres direkte inn til Foxway. Her vil sikkerhetsgodkjente ansatte sortere og registrere alt mottatt utstyr. Hver enhet merkes med et internt ID-nummer som sikrer sporbarhet gjennom hele prosessen.

Har stilt krav om arbeidslivsinkludering

Statens innkjøpssenter har også stilt krav om arbeidslivsinkludering, hvor 20 prosent av de involverte i gjennomføringen av avtalen må ha nedsatt funksjonsevne eller være personer som ellers hadde stått utenfor arbeidslivet. Foxway gir lønnet arbeid til disse arbeidstakerne.

Fellesavtalen for ombruk og gjenvinning av ikt-utstyr med Foxway ble inngått 15. februar 2023 og har en varighet på 2 år med opsjon om forlengelse i inntil 2 år.

Foxway tilbyr onboarding for virksomhetene som er tilsluttet avtalen.

Kontakt Oliver Wikse i Foxway, oliver.wikse@foxway.com, for å komme i gang

Publisert: 16. oktober 2023

Kontakt

  • e-post: statens.innkjopssenter [at] dfo.no (statens[dot]innkjopssenter[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.