Status og eksempler på anskaffelsesstrategier

I 2015 kartla og analyserte Difi flere anskaffelsesstrategier til offentlige virksomheter. Funn fra denne kartleggingen er samlet i rapporten. Formålet var å vise dagens praksis vurdert opp mot beste praksis.

Kilde: DFØ

Rapporten er laget for å inspirere offentlige virksomheter både til å lage og forbedre egne anskaffelsesstrategier. 

Rapportens første del er en analyse av funn fra vår kartlegging av strategier, intervjuer med innkjøpspersonell og Difis brukerundersøkelse 2015. Vurderingen omfatter små og store virksomheter, med ulik kompleksitet i sine anskaffelser.

Del 2 av rapporten viser eksempler på anskaffelsesstrategier fra offentlige virksomheter som har satt sine innkjøp på dagsorden. Vurderingene og eksemplene du finner her er ikke ment å være en fasit. Bredden og variasjonen mellom de ulike eksemplene viser dette.

En strategi er lite verd dersom folk ikke kjenner seg igjen i den. Vi anbefaler at du bruker rapporten til å finne det som er relevant for din virksomhet, ikke nødvendigvis at du leser rapporten fra første til siste side.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 20. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord