Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

Denne veilederen beskriver hvordan planprosessen for investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. Veilederen gir på et overordner nivå, retningslinjer for hva som bør inngå i de forskjellige planfasene, hvilke analyser som bør gjennomføres og hvilke beslutningsdokumenter som bør utarbeides.

Kilde: Helsedirektoratet

Veilederen skal bidra til å styrke kvaliteten i planprosessen og etablere en felles forventning om innhold og struktur i plandokumenter og beslutningsunderlag. Tidligfase er en fellesbetegnelse på de faser eller trinn som et identifisert utviklings- eller utbyggingsbehov må gjennom for å bli utviklet til et fullverdig byggeprosjekt. Hensikten med en fasedelt planprosess er å kvalitetssikre at prosjektene er i henhold til krav og rammer og møte de behov og overordnede målsettinger som gjelder. Dette skal sikre at ressursene brukes på de riktige prosjektene og bidra til riktig gjennomføring av prosjektene.

Investeringsprosjekter omfatter nybygg, ombygginger, nyanskaffelser av utstyr og ekstraordinære vedlikeholdsprosjekter.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 1. november 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord