Bilparkdata

Styringsverktøy for offentlige bilparker som hjelper deg med å få oversikt over egen bilpark og planlegge overgangen til nullutslippskjøretøy.

Kilde: DFØ

Bilparkdata gir oversikt offentlige virksomheters bilpark, utslippstall og andel som oppfyller kravene i Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport.

Bilparkdata oppdateres årlig. Hvis du vil ha ferskere data om kjøp av kjøretøy betatester vi et enklere verktøy som oppdateres månedlig.

Se også

Video om hvordan du bruker verktøyet

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 1. februar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord