Oslo kommune stiller krav til nullutslippstransport og biogass ved vare- og tjenesteleveranser (2019)

Fra 2025 stilles obligatorisk krav til nullutslipp og biogass på alle anskaffelser over 500 000 NOK. Før det brukes krav eller tildelingskriterium basert på antall leverandører som kan møte kravet.

Oslo kommune godkjente i desember 2019 en byrådssak som krever at fra 2025 skal alle leveranser til kommunen skje med nullutslippstransport eller biogass. Kommunen forbereder nå markedet på endringene gjennom leverandørdialog.

Byrådsvedtaket slår fast følgende:

For anskaffelser hvor det antas at et tilstrekkelig antall leverandører kan levere med nullutslipps- eller biogasskjøretøy, skal det stilles som minimumskrav at disse teknologiene benyttes. Et slikt minimumskrav vil være obligatorisk for kommunens anskaffelser fra 2025.

Dette gjelder alle kjøretøy som er på oppdrag eller leverer til Oslo kommune. Kravene skal benyttes for alle anskaffelser der transport er en del av ytelsen og gjelder for anskaffelser fra kr 500 000 ekskl. mva.

Frem til 2025 kan tildelingskriterier brukes dersom det på bakgrunn av markedsundersøkelsen anses at bruk av minimumskrav ikke vil sikre et tilstrekkelig antall relevante tilbud i konkurransen.

Miljøkravene som fremmes i denne saken vil også føre til store utslippsreduksjoner for Osloregionen. Dette fordi leverandører som investerer i nullutslipp og biogasskjøretøy også vil benytte disse ved oppdrag for andre oppdragsgivere som ikke i utgangspunktet etterspør klima- og miljøvennlige transportløsninger.

Hemer Lås og Dørtelefon AS tilpasser seg Oslos krav

Hemer Lås og Dørtelefon AS er eksempel på en leverandør som er i ferd med å tilpasse seg Oslo kommunes krav. De har en avtale med Oslo kommune om låsesmedtjenester.Våren 2020 hadde de allerede byttet ut 7 av sine 14 varebiler til elektriske varebiler, som følge av Oslo kommune kommende krav. De bytter kjøretøyene når de uansett skal skiftes ut. Dette er typisk etter 3-5 år (Typisk 3 år ved leasing og 5 år når de eier dem).

Kommentar Hemer: Oslo kommune har forberedt oss på at i kommende anskaffelser vil klima og miljø telle mer enn pris. Derfor startet vi å bytte ut til el. Vi har også vært invitert på møte med finansbyråden om dette. Det er forutsigbart å bli forberedt på denne måten. I starten syntes de ansatte det var uvant og det var litt negativitet, men da vi startet med å måle hvor langt den enkelte faktisk kjører per uke, kjører de fleste bilene kun 10-20 mil – på en uke. Rekkevidde er med andre ord Ikke et reelt problem. Alt kommer an på hvor langt man kjører og tilgang på lading, men for mange håndverkere burde ikke overgang til el være et problem. Nå er de ansatte positive. Alle ser at det lønner seg. Vi sparer masse på drivstoff, vi henter mye på parkering, og vi kjører gratis i bomringen [i Oslo].

Nedenfor finner du eksempel på Oslo kommunes mal for å evaluere innkommende tilbud, i form av et Excel-ark som leverandører skal fylle ut. DFØ har ikke kvalitetssikret innholdet, men viser til det som inspirasjon fordi det viser hvordan man kan fremme klima og miljø gjennom bruk av tildelingskriterium. Oslo kommune oppdaterer jevnlig sitt malverk. For å være sikker på å få siste tilgjengelige versjon, ta kontakt med OddOlaf.Schei@dfo.no.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.