Ruter krever bærekraftige batterier (2021)

Ruter har analysert leverandørkjeden for busser og krever sirkulære løsninger for bussmaterialer.

Kilde: DFØ

Ruter publiserte i 2019 en verdikjedeanalyse for busser. Den gir et innblikk i ulike former for risikoer knyttet til leverandørkjeden til busser, og er et nyttig underlag for å etablere krav og kriterier i anskaffelsesprosesser, samt til å vite hva man bør følge opp i kontraktsperioden. Side 10-16 viser leverandørkjeden til batterier, og en oversikt over miljøutfordringer og sosiale risiko knyttet til utvinning av mineraler til batterier, samt info om ombruk og gjenvinning av batterier. 

I konkurransegrunnlaget for Transporttjenester Indre by, som Ruter publiserte i 2021, stlles en rekke krav til sirkulære materialer i bussene: 

12.4.1 Oppdragsgivers krav til sirkularitet

12.4.1.1 Operatøren skal legge ved et bilag i tilbudet som viser batterienes kjemiske sammensetning.

12.4.1.2 Operatøren skal beskrive behandling av batterier for å opprettholde optimal ytelsesevne og lang levetid.

12.4.1.3 Operatøren skal legge ved en plan i tilbudet for gjenbruk av batterier etter bruk i buss.

12.4.1.4 Operatøren skal i tilbudet ha lagt ved en egenerklæring på at materialer som er brukt i bussen skal følge REACH og CLP forordninger og direktiv (Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH og direktiv 2006/121/EF og Forordning (EF) nr. 1272/2008). Etter valg av bussprodusent skal dokumentasjon fra bussprodusent ettersendes.

12.4.1.5 For bussmateriellet skal det foreligge livssyklusanalyse i h.t. ISO 14040 og ISO 14044 eller tilsvarende internasjonale beregningsstandarder som omfatter både buss og batteri. Forutsetninger for beregninger og scope må følge dokumentasjonen. 

Se Ruters krav til bussmateriellet for en fullstendig oversikt. En oversikt over alle konkurransedokumenter ligger på Ruters hjemmeside

 

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.