Utviklingsavtalene til Dataforeningen

Oversikt over Dataforeningens utviklingsavtaler.

Kilde: Dataforeningen

PS2000 SOL

PS2000 SOL er Dataforeningens kontraktsstandard for oppdragsbasert smidig utvikling av programvare. Avtalen egner seg for større og mer langvarige prosjekter i størrelsesorden 10 årsverk og over flere år.

Dette er en oppdragsbasert avtale for systemutvikling- og forvaltning. Avtalen er aktuell der det er ønskelig med en smidig gjennomføringsmodell med løpende prioritering av behov ut fra definerte mål og rammer.

Innholdet i løsningene og leveransene vil ikke være beskrevet på et så detaljert nivå at det gir grunnlag for samlet prisfastsettelse på forhånd.

Avtalen er basert på en definert kapasitet i både omfang og kompetanse. En estimeringsmodell er beskrevet i kontrakten og skal danne grunnlaget for pristilbud på utviklingsoppgavene.

PS2000 og PS2000 Smidig

PS2000 kjennetegnes av et iterativt utviklingsløp innenfor en total, avtalt kostnads- og tidsramme. Avtalene egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekter.

Avtalen egner seg for systemutviklingsprosjekter der prosjektomfanget avklares på et tilstrekkelig nivå for estimering og signering av en målpris for hele prosjektet som en del av tilbudsprosessen og kontraktsetableringen.

PS2000 Smidig er samme avtale, men bilagssettet er tilpasset smidig utviklingsmetodikk.

Oppdatert: 28. september 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord