Egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår

Vi anbefaler at oppdragsgiver krever egenrapportering om lønns- og arbeidsvilkår fra leverandøren innen den frist som er satt i kontrakten.

Å varsle om kravet om egenrapportering allerede ved utlysning av en konkurranse kan i seg selv virke forebyggende mot brudd på lønns- og arbeidsvilkår i kontraktsperioden.

Det krever imidlertid at du som oppdragsgiver bruker svarene fra leverandør aktivt ved vurdering av risiko i kontrakten og som grunnlag for dialog med leverandøren. I motsatt fall vil egenrapportering oppfattes som en byrde og en tidstyv. Det er derfor viktig å planlegge hvordan informasjonen skal håndteres og sette av nødvendige ressurser til arbeidet.

Svar fra egenrapportering bør inngå i risikovurderingen

Svarene fra leverandøren vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Innhenting og vurdering av svarene i egenrapporteringsskjemaet vil også kunne regnes som oppfyllelse av kravet om nødvendig kontroll. I tillegg kan begrenset dokumentasjonsgjennomgang foretas for å verifisere innholdet i egenrapporteringen.

Oppdatert: 14. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.