Kapittel

4. Egenrapportering

I dette kapittelet finnes anbefalinger for hvordan oppdragsgiver kan innhente informasjon om lønns- og arbeidsvilkår mv. hos leverandøren.

Bildet viser en tegning av en prosess med 10 steg, der steg 3 er markert.
Kilde: DFØ

DFØ anbefaler at det benyttes et egenrapporteringsskjema for å innhente informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår mv. som leverandøren tilbyr sine ansatte. Denne informasjonen er en viktig informasjonskilde for å gjøre en risikovurdering (se kapittel 5) av kontrakten. Det er viktig at svarene fra egenrapporteringen brukes aktivt i risikovurderingen og som grunnlag for dialog med leverandøren. I motsatt fall vil egenrapporteringen kunne oppfattes som en byrde og en tidstyv. Det er derfor viktig å planlegge hvordan informasjon skal brukes, og at det settes av tilstrekkelig med tid og ressurser til arbeidet.  

Egenrapporteringsskjemaet bør innhentes innen en måned etter kontraktssignering. Det bør også innhentes et nytt egenrapporteringsskjema fra leverandøren for hver gang kravene om lønns- og arbeidsvilkår mv. skal følges opp og kontrolleres. Vi anbefaler at egenrapporteringsskjemaet innhentes i forkant av samarbeidsmøter/statusmøter med leverandøren. Det bør kontraktsfestes en frist for når egenrapporteringen skal innleveres. 

DFØ har laget en mal for egenrapporteringsskjema.

Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår
docx 28.96 KB
Oppdatert: 15. februar 2024

Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

To sjekklister

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

2. System og rutiner

3. Kontraktsinngåelse

Kontraktsvilkår

Krav til dokumentasjon og personvern

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

4. Egenrapportering

5. Kontroll

Forholdet til kontrolletatene

Risikovurdering

Risikomomenter

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Tips for utplukk av arbeidstakere for kontroll:

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av lønn

Sjekkliste kontroll lønn

Kontroll av arbeidstid

Sjekkliste kontroll av arbeidstid

Kontroll av krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Når gjelder kravet til å ha OTP?

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av HMS-kort

Kontroll

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

6. Tiltak og sanksjoner

7. Rapport etter kontroll

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.