Kapittel

1. Innledning

I dette kapittelet finnes informasjon om virkeområdet for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv. har som formål å bidra til at offentlige oppdragsgivere skal velge seriøse virksomheter til å utføre tjenester og bygge- og anleggsarbeider, og at de som arbeider i eller for disse virksomhetene har anstendige arbeidsforhold.

Denne veilederen gir informasjon om hvordan forskriften kan etterleves, steg for steg.

Veilederen er bygget opp etter følgende prosess:

Bildet viser en tegning av en prosess med 10 steg.
Kilde: DFØ

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

Denne veilederen viser hvordan oppdragsgiver kan etterleve forskrift om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv. Veilederen «Beste praksis for kontraktsoppfølging» inneholder DFØs generelle anbefalinger om oppfølging av kontrakter generelt og seriøsitetskrav spesielt, og disse anbefalingene bør følges der det er relevant. Anbefalingene i "Beste praksis for kontraktsoppfølging" om oppdragsgivers organisering sikrer at

  • det foreligger tilstrekkelige ressurser
  • tilgjengelige ressurser har riktig kompetanse
  • virksomheten har kapasitet til å gjennomføre arbeidet

For å sikre en systematisk tilnærming til kontrollarbeidet, bør anbefalingene knyttet til etablering av en overordnet risikostyring av virksomhetens kontraktsportefølje følges. Dette danner grunnlaget for å kunne prioritere hvilke kontrakter som har høy risiko for brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. og dermed sikre effektiv ressursbruk i virksomheten.

To sjekklister

Veilederen er ment å brukes i sammenheng med tilhørende sjekklister. Det er utarbeidet to sjekklister:

I sjekklistene finner du en egen fane for oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår mv.

Du finner også maler for kontraktsvilkår i veilederen.

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

Forskriften gjelder ved tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for:

  • Statlige myndigheter:
    • Ved kontrakter som er lik eller overstiger 1,3 million kroner ekskl. mva.
  • Kommunale og fylkeskommunale virksomheter og offentligrettslige organer:
    • Ved kontrakter som er lik eller overstiger 2,05 millioner  kroner ekskl. mva.

Krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og krav om HMS-kort gjelder bare for kontrakter der leverandøren skal utføre bygge- eller anleggsarbeider eller renholdstjenester som er omfattet av CPV-kode 90910000 (rengjøring).

Krav om informasjonsplikt og språkferdigheter gjelder bare der leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider.

Oppdatert: 15. februar 2024

Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

Forutsetninger for å sikre at regelverket blir fulgt

To sjekklister

Når gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter?

2. System og rutiner

3. Kontraktsinngåelse

Kontraktsvilkår

Krav til dokumentasjon og personvern

Krav til informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår mv.

4. Egenrapportering

5. Kontroll

Forholdet til kontrolletatene

Risikovurdering

Risikomomenter

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Tips for utplukk av arbeidstakere for kontroll:

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av lønn

Sjekkliste kontroll lønn

Kontroll av arbeidstid

Sjekkliste kontroll av arbeidstid

Kontroll av krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Når gjelder kravet til å ha OTP?

Hva skal kontrolleres?

Kontroll av HMS-kort

Kontroll

Krav til informasjonsplikt og språkferdigheter

6. Tiltak og sanksjoner

7. Rapport etter kontroll

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.