NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge.

Deler av standarden er basert på strukturen i NS 3450, Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. NS 3418 inneholder i tillegg en del som angir strukturen for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng.

Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører. Videre kan standarden brukes av både byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden er utformet med tanke på prosjektering og rådgivning for byggprosjekter.

Standarden kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger.

(Beskrivelsen er hentet fra Standard Norge). 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.