NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren.

Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for en andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.

Standarden er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke er slike behov, er NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt klart
mer egnet.

Standarden er ikke utarbeidet for bruk i underentrepriseforhold. Det er utarbeidet egne kontraktsstandarder for underentrepriser.

NS 8405 kom i ny utgave i oktober 2008. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405.

Byggblankett 8405 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

Denne blanketten skal brukes ved entreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8405.

Byggblankett 8405 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggblanketten brukes for byggherrens sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8405.

Byggblankettene fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.