NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Kilde: Standard Norge

Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

 • Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren
 • NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar

NS 8416 kom i ny utgave i juli 2009

Til standarden hører tre byggblanketter:

 • Byggblankett 8416 A Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeide
  Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8416.
 • Byggblankett 8416 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstide
  Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8416.
 • Byggblankett 8416 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillels
  Dette formularet skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor underentreprenørens i kontrakt etter NS 8416.

Standard og byggblanketter fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.