NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

 • Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren
 • NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar

NS 8416 kom i ny utgave i juli 2009

Til standarden hører tre byggblanketter:

 • Byggblankett 8416 A Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeide
  Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8416.
 • Byggblankett 8416 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstide
  Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8416.
 • Byggblankett 8416 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillels
  Dette formularet skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor underentreprenørens i kontrakt etter NS 8416.

Standard og byggblanketter fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 30. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.