Samhandlingsavtalen - Collaboration agreement

Formålet med samhandlingsavtalen er å etablere et felles dokument som beskriver den elektroniske samhandlingen mellom kjøper og selger.

The purpose of the collaboration agreement is to establish a joint document that describes digital interaction between buyer and seller.

Endringslogg:

Versjon Dato Endring
2.5 til 3.1   Overgang til EHF via PEPPOL eDelivery
3.1 til 3.1.1   Endring i angivelse av aktører
3.1.1 til 3.1.2   Oppdatering av lenker og logo
3.1.2 2021.02.05 Oppdatering av lenker, korrigering av tekst, synliggjøre viktighet av informasjon i EHF xml istedenfor å benytte vedlegg (se EHF faktura)
3.1.2 2021.03.05 Endring av tekst og tabell i kapittel 3.2
3.2 2022.02.04 Inkludert kapittel- punch out

Den konkrete samhandlingsavtalen skal være et bindeledd mellom den kommersielle avtalen (mellom kjøper og selger) og den tekniske integrasjonen selger og kjøper har valgt for å gjennomføre digital handel.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at prosesser, informasjonsflyt og innhold, ansvar og tidsfrister blir entydig definert på et overordnet, ikke-teknisk nivå mellom kjøper og selger som et eget vedlegg til den kommersielle avtalen.

Samhandlingsavtalen skal bidra til at kjøpere og selgere i størst mulig grad stiller entydige krav til hverandre, og at dette kan gjøres av "ikke-teknikere".

Samhandlingsavtalen kan tilpasses den anskaffelsen som skal gjøres ved enten å fjerne innhold eller legge til innhold.

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 14. august 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.