SSA-store sky (Den store skyavtalen)

Den store skyavtalen er beregnet på to ulike anvendelser: Kjøp av store, komplekse skytjenester og Outsourcing, dvs flytting av kundens eksisterende systemer ut i skyen, eventuelt kombinert med etablering av DevOps-utvikling. Avtalen kan også dekke vedlikehold av spesialutviklede tilpasninger og komponenter og tjenester knytet til forvaltning av skytjenestene.

Komplekse skytjenester

Eksempler på komplekse skytjenester kan være ERP- (Enterprise Resource Planning) eller CRM- (Customer Relationship Management) systemer med mange integrasjoner, som skal tilpasses, etableres og innføres i en stor virksomhet. Omfatter avtalen kjøp, tilpasning og etablering av slike systemer skal skal det først gjennomføres en etableringsfase med etterfølgende akseptansetest før systemet settes i drift. Idriftsetting kan skje gradvis, og det kan også etableres nye tjenester eller moduler etter at tjenesten er idriftssatt og er kommet i forvaltningsfasen.

I forvaltningsfasen settes det krav til tjenestenivå, både for skytjenesten, eventuelle tilpasninger, integrasjonsmoduler og annet som er utviklet spesielt for kunden.

Outsourcing til skyen - etablering av DevOps

Omfatter anskaffelsen flytting av kundens eksisterende systemer ut i skyen, legger avtalen opp til at leverandøren først overtar driften av systemene slik de er. Deretter gjør han en grundig analyse av systemene og

 • finner ut hvilke skytjenester som er best egnet til å fylle behovet ditt
 • etablerer skytjenester, integrasjoner mm. og migrere dine eksisterende løsninger over på dem. konverterer data mm   
 • forvalter skyløsningene etter at de er satt i drift i henhold til avtalt tjenestenivåavtale for forvaltningstjenesten

Avtalen er også egnet for kunder som ønsker å etablere internutvikling basert på DevOps som metode og har behov for å anskaffe en rådgiver/partner som støtte til etableringen og forvaltningen av løsningene som utvikles..

Skylisenser

Kunden kan stille krav om at leverandørens tilbud skal omfatte lisenser på løsningene han tilbyr. Dette er mest relevant når avtalen brukes til å anskaffe komplekse skybaserte løsninger.

Hvis avtalen brukes som en outsourcingsavtale eller hvis leverandøren skal fungere som rådgiver for etablering og forvaltning av Dev Ops-utvikling er det en forutsetning av kunden har anskaffet skytjenestene/skylisenser via rammeavtaler eller andre avtaler forut for eller parallelt med denne avtalen.

Oppbygging av den store skyavtalen

Avtalen er delt opp i en etablerings- og en forvaltningsfase. Etablering og forvaltning kan foregå helt eller delvis i parallell. Skytjenester kan etableres og settes i forvaltning gjennom hele avtaleperioden.

Etablering kan omfatte tilretteleggings- og innføringsaktiviteter som for eksempel integrasjoner, datakonvertering, rutineutvikling og opplæring.

Forvalting kan omfatte rådgivning knyttet til skytjenestene og overvåking av endringer i lisensbetingelsene, forretningsplaner for skytjenestene.

Oversettelse av avtalen til nynorsk og engelsk kommer når vi har luket bort uheldige formuleringer og eventuelle småfeil.

Den lille skyavtalen

Avtalen er beregnet på anskaffe tilgang til en eller flere skytjenester som kan tas i bruk uten særlig bistand fra leverandøren. Avtalen omfatter enkle tilleggstjenester som integrasjoner, tilpasninger og datakonverteringer og eventuelt vedlikehold av disse. Leverandøren kan også være skytjenesteleverandør.

SSA-lille sky –skylisenser og enkle tilleggstjenester

Avtalen gjelder anskaffelse av skytjenester (skylisenser).

Du kan også kjøpe enkle tilleggstjenester som:

 • Utvikling og vedlikehold av enkle tilpasninger/konfigurering
 • Datakonvertering
 • Integrasjoner og vedlikehold av integrasjonene
 • Etablering av skytjenesten og tilleggstjenestene
Bruk av den lille skyavtalen
 • Kjøp av tilgang til standard skytjenester levert på standardvilkår
 • Levering av eventuelle tilleggstjenester, primært knyttet til tilgjengeliggjøring av skytjenestene
 • Eventuelt vedlikehold av integrasjoner og tilpasninger
 • Eventuell bistand i forbindelse med avslutning av skytjenestene
 • Det kan også være avtalt at kunden skal ha tilgang til leverandørens tjenestekatalog og kunne kjøpe standardtjenester derfra i løpet av avtaleperioden

Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 28. juni 2024

Kontakt

Spørsmål om SSA

 • e-post ssa-post [at] dfo.no (ssa-post[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.