Totalentrepriseboka – Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Statsbygg har laget spesielle kontrakts-bestemmelser til NS 8407. Dokumentet inneholder presiseringer og visse endringer i forhold til standarden.

Statsbygg benytter NS 8407 som kontraktsstandard for totalentrepriser. De har i tillegg valgt å etablere et dokument som beskriver særskilte forhold som gjelder for Statsbyggs prosjekter.

Totalentrepriseboka vedlegges konkurransegrunnlaget og er også en del av kontrakten.

Den er inndelt i to deler:

Del I: Generelle kontraktsbestemmelser som skal brukes i alle kontrakter der dokumentet vedlegges

Del II: Spesielle kontraktsbestemmelser som fylles ut særskilt for hvert enkelt prosjekt. Kravene her kan altså variere fra kontrakt til kontrakt.

Eksempler på forhold som beskrives i del I:

 • Definisjoner
 • Miljøkrav
 • Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere
 • Bruk av kontraktsmedhjelpere
 • Sikkerhetsstillelse
 • Forsikring
 • Overtakelse
 • Prøvedrift
 • Rettigheter til prosjekteringsmateriale

Eksempler på forhold som presiseres i del II:

 • Ansvarlig søker
 • Arbeidstid
 • Overtakelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende
 • Avdrag
 • Prøvedriftsperiodens lengde
Verktøyet er i bruk på følgende sider
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.