Digital søk kunngjøring prosess (EHF)

Prosess for å søke etter interessante kunngjøringer. Dersom søk får treff i publiseringsdatabasen returneres aktuelle kunngjøringer til leverandør.

​Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn Digital søk kunngjøring prosess 
Prosess ID X.3.1.4 Søk på kunngjøringer
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier  
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.08.17 Dokument etablert Petter Vinje
1.0 2023.10.20 Tekst endring Jan Mærøe
       
       

3. Om prosessen

I denne prosessen søker leverandør sitt system etter interessant kunngjøringer. Dersom søk får treff i publiseringsdatabasen returneres aktuell kunngjøringer til leverandør.

4. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres.

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov 

Leverandør trenger prosesser når han skal søke i publiseringsdatabaser.  

6. Formål

Sikre at leverandøren til enhver tid kan få oversikt over kunngjøringer som er interessante.

7. Mål

Automatisert innhenting av kunngjøringer.

8. Fordeler/gevinster

Oppdragsgiver: Flest mulig leverandører får se kunngjøringen når den publiseres vil kunne bidra til økt antall tilbydere i hver konkurranse.

Leverandør: 

  • Effektiv måte å få oversikt over alle offentlige anskaffelser – sparer tid og ressurser.
  • Leverandør kan gjenbruke informasjon fra kunngjøringen i neste prosess – sikrer riktig informasjonsflyt og økt effektivitet i mottakende prosess.

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

9. Definisjoner/forkortelser

Nei

10. Utløsere og forutsetninger

Behov for nye kontrakter

​​11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Kunngjøringen EHF kunngjøring  prosess  Publiseringsdatabaser som Doffin og TED   
       

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

OrganisasjonRolleForkortelserKommentarer
Oppdragsgiver OO brukes når du bare vil spesifisere at disse aktivitetene utføres av en oppdragsgiver.
Oppdragsgiver personPerson/rolleO-perO-per brukes når du vil spesifisere at denne aktiviteten utføres av en person hos kjøperen, uten å måtte spesifisere en rolle.
OppdragsgiverSystemO-sysO-sys brukes når du vil angi at aktiviteten utføres av kjøperens system.
Leverandør LL - Indikerer at aktivitet utføres av en leverandørorganisasjon.
LeverandørPersonL-perL-per Indikerer at aktiviteten utføres av en person i leverandørorganisasjonen
LeverandørSystemL-sysIndikerer at aktiviteten utføres av systemet i leverandørorganisasjonen
Systemleverandør SS brukes når det er behov for å indikere at aktiviteten utføres av en tjenesteleverandør. Det er som regel ikke nødvendig å spesifisere hvilken rolle systemleverandørens aktivitet utfører.

13. Prosessdiagram

EHF søk kunngjøring
pdf 72.02 KB

14. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Systemsøk i publiseringsdatabasebasert på CPV-koder  L-sys      
  2. Send forespørsel om kunngjøringer L-sys      
  3. Søk i databasen og samle alle kunngjøringer relatert til CPV  Pub      
  4. Organiser kunngjøringer og pakk de sammen i forsendelsekontainer  Pub      
  5. Motta alle kunngjøringer som tilhører CPV gruppe  L-sys      
           

15. Sjekkpunkter

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
Nei      

16. Output og bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Kunngjøring vist i leverandør system Enten EHF vis interesse proses eller EHF utsendelse av anskaffelsedokumet prosess Leverandør  
       

17. Sluttkriterier

Nei

18. Unntak og alternativer

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  

​​​​​​19. Risiko

AktivitetRisikoSannsynlighetAlvorlighetMetode for å forebyggeTiltak hvis risiko oppstår
Ingen     

20: Behov for støtte

AktivitetRisikoSannsynlighetAlvorlighetMetode for å forebyggeTiltak hvis risiko oppstår
Ingen     

21. Kobling til spesifikasjoner (EHF / PEPPOL BIS)

Peppol BIS: https://docs.peppol.eu/pracc/

22. Ytterligere informasjon

Nei

23. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 20. oktober 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.