Digital vise interesse for anskaffelse prosess (EHF)

Prosessen hjelper leverandør med å bli registrert i oppdragsgivers system for å bli oppdatert på anskaffelsen. Oppdragsgiver får oversikt over interesserte leverandører.

Kilde: DFØ

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn Digital vise interesse for anskaffelse 
Prosess ID X.3.1.5
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier Jan Mærøe
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.08.14 Dokument etablert Petter Vinje
       
       
       

3. Om prossessen

Vise interesse er en prosess hvor leverandør sender melding til oppdragsgiver for å vise interesse for en anskaffelse.  

4. Brukere og bruksområde 

Leverandør: Trenger prosessen for å bli registrert i oppdragsgivers system for derigjennom å bli oppdatert på anskaffelsen.  

Oppdragsgiver: Trenger prosessen for å få oversikt over leverandører som er interessert i anskaffelsen.    

5. Formål

Gjøre det enkelt for leverandør å vise interesse for anskaffelsen. Og tilrettelegge for en elektronisk samhandling mellom oppdragsgiver og leverandør i anskaffelsen. 

6. Mål

Effektivisere informasjonsflyt mellom oppdragsgiver og leverandør for den enkelte anskaffelse.  

7. Gevinster

Oppdragsgiver: Maskinelt kan behandle interessenter og derigjennom effektivisere utførelsen av prosessen. 

Leverandør: Får rask og riktig informasjon som basis for beslutning om deltagelse i anskaffelsen. 

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

8. Definisjoner/forkortelser

Nei

9. Startkriterier/forutsetninger

Trigger

  Kunngjøring av anskaffelse 

Andre forutsetninger

Oppdragsgiver og leverandører har systemer som støtter den digitale prosessen.   

​​10. Input og leverandører

Input Avleverende prosess Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Informasjon i kunngjøringen  EHF kunngjøringprosess Oppdragsgiver  
       

11. Deltakere

12. Prosessdiagram

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Leverandør System L-sys   
Publiseringstjeneste  System Pub  
       

13. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Lag underlag om melding for å vise interesse  L-per       
  2. Send vis interesse for konkurranse  L-sys       
  3. Lagre leverandør som har vist interesse i database  O-sys       
  4. Motta bekreftelsen  L-sys       
           
           

14. Kontrollpunkter og målinger

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
Nei      

15. Output og mottaker/bruker

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Oversikt for oppdragsgiver over leverandører som har vist interesse.   Utsendelse av anskaffelsesdokumenter dersom leverandør ønsker det. Oppdragsgiver  
Kvittering for melding om vist interresse  En ev. Innsendelse av forespørsel om anskaffelsesdokumenter  Leverandør  

16. Sluttkriterier

Nei

17. Unntak/spesielle hensyn

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  

​​​​​​18. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Nei        

19: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring.  
Behov for systemopplæring  

20. Lenke til EHF/PEPPOL BIS Spesifikasjon.

Lenke: https://docs.peppol.eu/pracc/  

21. Tilleggsinformasjon

Nei

22. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 8. desember 2022

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.