Digital vise interesse for anskaffelse prosess (EHF)

Prosessen hjelper leverandør med å bli registrert i oppdragsgivers system for å bli oppdatert på anskaffelsen. Oppdragsgiver får oversikt over interesserte leverandører.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navn Digital vise interesse for anskaffelse 
Prosess ID X.3.1.5
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier  
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.08.14 Dokument etablert Petter Vinje
1.0 2023.10.20 Tekstredigering Jan Mærøe
       
       

3. Om prossessen

Vise interesse er en prosess hvor leverandør sender melding til oppdragsgiver for å vise interesse for en anskaffelse.  

4. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres. 

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov 

Leverandør: Trenger prosessen for å bli registrert i oppdragsgivers system for derigjennom å bli oppdatert på anskaffelsen.  

Oppdragsgiver: Trenger prosessen for å få oversikt over leverandører som er interessert i anskaffelsen.    

6. Formål

Gjøre det enkelt for leverandør å vise interesse for anskaffelsen. Og tilrettelegge for en elektronisk samhandling mellom oppdragsgiver og leverandør i anskaffelsen. 

7. Mål

Effektivisere informasjonsflyt mellom oppdragsgiver og leverandør for den enkelte anskaffelse.  

8. Fordeler/gevinster

Oppdragsgiver: Maskinelt kan behandle interessenter og derigjennom effektivisere utførelsen av prosessen. 

Leverandør: Får rask og riktig informasjon som basis for beslutning om deltagelse i anskaffelsen. 

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver

9. Definisjoner/forkortelser

Nei

10 Utløsere og forutsetninger

Trigger

  Kunngjøring av anskaffelse 

Andre forutsetninger

Oppdragsgiver og leverandører har systemer som støtter den digitale prosessen.   

​​11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Informasjon i kunngjøringen  EHF kunngjøringprosess Oppdragsgiver  
       

12. Deltakere

13. Prosessdiagram

OrganisasjonRolleForkortelserKommentarer
Oppdragsgiver OO brukes når du bare vil spesifisere at disse aktivitetene utføres av en oppdragsgiver.
Oppdragsgiver personPerson/rolleO-perO-per brukes når du vil spesifisere at denne aktiviteten utføres av en person hos kjøperen, uten å måtte spesifisere en rolle.
OppdragsgiverSystemO-sysO-sys brukes når du vil angi at aktiviteten utføres av kjøperens system.
Leverandør LL - Indikerer at aktivitet utføres av en leverandørorganisasjon.
LeverandørPersonL-perL-per Indikerer at aktiviteten utføres av en person i leverandørorganisasjonen
LeverandørSystemL-sysIndikerer at aktiviteten utføres av systemet i leverandørorganisasjonen
Systemleverandør SS brukes når det er behov for å indikere at aktiviteten utføres av en tjenesteleverandør. Det er som regel ikke nødvendig å spesifisere hvilken rolle systemleverandørens aktivitet utfører.

14. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Lag underlag om melding for å vise interesse  L-per       
  2. Send vis interesse for konkurranse  L-sys       
  3. Lagre leverandør som har vist interesse i database  O-sys       
  4. Motta bekreftelsen  L-sys       
           
           

15. Kontrollpunkter og målinger

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
Nei      

16. Output og brukere

Output Mottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette. Mottaker/bruker Referanse
Oversikt for oppdragsgiver over leverandører som har vist interesse.   Utsendelse av anskaffelsesdokumenter dersom leverandør ønsker det. Oppdragsgiver  
Kvittering for melding om vist interresse  En ev. Innsendelse av forespørsel om anskaffelsesdokumenter  Leverandør  

17. Sluttkriterier

Nei

18. Unntak og alternativer

Hvor Unntak - betingelser og endring
Nei  

​​​​​​19. Risiko

AktivitetRisikoSannsynlighetAlvorlighetMetode for å forebyggeTiltak hvis risiko oppstår
Ingen     

20: Behov for støtte

Støtte Forklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring.  
Behov for systemopplæring  

21. Kobling til spesifikasjoner (EHF / PEPPOL BIS).

Lenke: https://peppol.org/documentation/technical-documentation/pre-award-documentation/ 

22. Ytterligere informasjon

Nei

23. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 20. oktober 2023

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.