EHF-ordreprosess

Forskjellen på denne prosessen og avansert ordre er at endring og kansellering kan gjøres via system.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

Prosess navnEHF-ordreprosess
Prosess IDX.4.2.2 Bestille varer og tjenester
OrganisasjonDigitaliseringsdirektoratet
Prosess eierJan Mærøe
HenvendelserJan Mærøe

2. Historikk

Versjon Dato Endring Forfatter/Rolle
1.0 2020.06.16 Dokument etablert Jan Mærøe
1.0 2023.10.20 Tekstredigering Jan Mærøe
       
       

3. Om prosessen

Prosessen starter med at en person/enhet har et behov for varer og/eller tjenster. Behovet beskrives og sendes til en bestiller (kan være samme person som behovshaver). Så søker bestiller opp varer og tjenester i bestillingssystemet basert på katalog og/eller punch-out. Så lagres dette i handlekurven til bestiller, som påfører den handlekurven konteringsinformasjon (prosjekt, kostnadssted, etc.). Dersom organisasjonen har en beløpsgrense der bestilling skal godkjennes, sendes bestillingen til den som har autorisasjonsfullmakt. Dersom godkjenner ser at bestillingen må endres, sendes den tilbake til bestiller som gjør endringer. Hvis alt er ok, sender godkjenner bestilling til leverandør. Er bestillingen under vedtatt beløpsgrense, sender bestiller direkte til leverandør.

Leverandør mottar bestillingen og sjekker tilgjengelighet på varen/tjenesten. Leverandør sender ordrebekreftelse med eller uten endringer. Dersom endringer, må bestiller ta stilling til de endringer som er kommet – enten ta kontakt med leverandør for å endre bestilling eller kansellere bestilling.

Forskjellen på denne prosessen og avansert ordre er at endring og kansellering kan gjøres via system.

4. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres.

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

5. Brukere og deres behov

Oppdragsgiver med følgende roller: Behovshaver, bestiller og godkjenner

Leverandør v/den som tar i mot bestillingen/ordre og sender bestillings-/ordrebekreftelsen, eller leverandørsystem som elektronisk importerer bestilling og automatisk genererer ordrebekreftelse basert på tilgjengeligheten til varen/tjenesten. 

6. Formål

Effektivisering i betydningen redusert bruk av tid, ressurser og økt kvalitet

7. Mål

  • At oppdragsgiver automatiserer bestilingsprosessen basert på inngåtte avtaler i form av katalog/punch-out
  • At leverandør automatiserer prosess for mottak av bestilling/ordre og automatisk kan sende en ordrebekreftelse
  • At man automatisk kan matche faktura og ordre/bestilling

8. Fordeler/gevinster

For oppdragsgiver: Spart tid og ev. ressurser/kostnader. Økt kvalitet i betydningen ingen feil i utførelsen. Fange data for analyse som kan benyttes i planlegging og oppfølgning av leverandør i avtaleperioden, som gir mulighet for å bedre kontroll og forbedring av prosesser. Bedre planlegging kan redusere transportbehov, som vil gi miljøgevinster.

For leverandør: Få inn bestillingen elektronisk i system og slippe manuell punching på for eksempel kundesenter og redusere/eliminere feil som krever tid og ressurser. Slippe å sjekke varer/tjenester og sende ordrebekreftelse manuelt – kan kreve mye tid og ressurser, og medføre risiko for feil, som kan gå ut over kundetilfredshet. Kan dokumentere bestilling fra oppdragsgiver slik at man slipper tvister i ettertid. Oppdragsgiver oppgir presise leveransetider og -steder – reduserer transportkostnader og transportbehov som gir miljøgevinster. 

Samfunnsgevinst: Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver 

9. Definisjoner/forkortelser

Nei

10. Utløsere og forutsetninger 

TriggerOrganisasjonens behov for varer/tjenester
Andre forutsetninger

Inngått avtale med leverandører av varer/tjenester. 

Må ha definert hvem som skal ha bestillerroller i organisasjonen.

Må ha definert hvem som skal ha godkjennerrollen i organisasjonen opp mot bestillere.

Må ha anskaffet et bestillingssystem og ha en organisasjon som kan benytte det. 

Må eventuelt ha definert grenser for godkjenning av bestilling.

Må ha leverandører som kan sende katalog eller ha satt opp et punch-out system.

Leverandørene må ha et system for å motta elektroniske ordre/bestillinger og sende elektroniske ordre/bestillingsbekreftelser.

Leverandør må kunne påføre faktura bestillingsnummer/ordrenummer.

11. Input og leverandører

Input Avleverende prosess: Navn på prosess + ID dersom den er definert og navngitt. Hvis ikke, la den stå tom Leverandør/avsender - organisasjon Referanse
Behov   Organisasjon  
       

12. Deltakere

Beskrivelse av roller

Organisasjon Rolle Forkortelser Kommentarer
Oppdragsgiver Behovshaver O-beh  
Oppdragsgiver Bestiller O-bes  
Oppdragsgiver Godkjenner O-god  
Oppdragsgiver System O-sys  
Oppdragsgiver Person O-per  
Leverandør Person L-per  
Leverandør System L-sys  
       

13. Prosessdiagram

EHF Ordre prosess
xlsx 230.24 KB

14. Aktiviteter

ID Aktiviteter Ansvar Beskrivelse

KP (x)

Kommentar
  1. Klargjør handelkurv, påfør konteringsinformasjon og send til godkjenning eller direkte til leverandør O-bes      
  2. Godkjenn ordre O-god      
  3. Send ordre O-sys      
  4. Behandle ordre L-sys / L-per      
  5. Generer en bekreftelse med status avslått L-sys      
  6. Generer en bekreftelse med status delvis bekreftet L-sys      
  7. Generer en bekreftelse med status bekreftet L-sys      
  8. Motta og kontrollere bekreftelse mot ordre O-sys      
  9. Slett ordre i bestillingssystem O-sys      
  10. Oppdater ordre i bestillingssystem O-sys      
  11. Vurder om endringer av ordre kan aksepteres O-bes      
  12. Ta kontakt med leverandør O-bes      
  13. Motta tilbakemelding fra oppdragsgiver. Enten slett ordre eller endre ordrebekreftelse og send på nytt L-per      
           

15. Sjekkpunkter  

Akt. nr. Hva som skal kontrolleres, måles Hvordan det skal gjøres Hvorfor det er nødvendig
8 Kontrollere at det ikke er avvik fra ordre/bestilling System gir ved avvik en oversikt over hva avviket består i. Uten tidlig varsel om varen kan leveres eller ikke, vil/kan organisasjonen få problemer som i verste fall kan være livstruende.  
       

16. Output og bruker

OutputMottakende prosess: Navn på prosess. Dersom prosessen har et navn og en ID sett inn dette.Mottaker/brukerReferanse
Ordre oppdaget i systemFakturaprosessOppdragsgiver 
Varer og tjenesterVaremottaksprosessen hos oppdragsgiverOppdragsgiver 
Grunnlag for å allokere varer eller tjenester.Transport/leveranseprosessLeverandør 
    

17. Sluttkriterier

Nei

18. Unntak og alternativer

Hvor Unntak - betingelser og endring
Aktivitet 1 oppdager at det ikke finnes varer/tjenester i bestillingssystem Må kontakte leverandør manuelt.
   

19. Risiko

Risiko Sannsynlighet Alvorlighet Metode Tiltak
Ikke korrekt definert leveransested for varen/tjenesten Lav Lav Legge inn og vedlikeholde korrekte leveranseadresser i bestillingssystem. Rette feil i system.
         

20. Behov for støtte

StøtteForklaring/Lenker
Behov for prosessopplæring 
Hvis behovshaver har et behov som er spesielt, må bestiller klarlegge hva behovet egentlig erKan være behov for opplæring og dialog med faginstanser i virksomheten
  

21. Kobling til spesifikasjoner (EHF / PEPPOL BIS) 

Lenke: https://anskaffelser.dev/postaward/g3/spec/

Lenke: https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/

22. Tilleggsinformasjon

For analyse av bestillinger kan standard klassifiseringskode UNSPSC benyttes.

23. Vedlegg

Nei

Oppdatert: 12. januar 2024

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.